నీలి నీలి కల్లవాడే సాంగ్ లిరిక్స్ తెలంగాణ పాటలు (2021)


Telangana Folk Songs songs lyrics aarde lyrics, Neeli Neeli Kallavade Lyrics from Telangana Folk Songs movie, Neeli Neeli Kallavade Lyrics from Telangana Folk Songs, Neeli Neeli Kallavade Telugu Songs Lyrics, Neeli Neeli Kallavade Telangana Folk Songs Movie Song Lyrics Telugu Translation, Neeli Neeli Kallavade Lyrics Telugu Meanings print, Dhethadi Harika Telangana Folk Songs movie lyrics, Dhethadi Harika Telangana Folk Songs Movie Song Lyrics, Dhethadi Harika Telangana Folk Songs Movie Neeli Neeli Kallavade Song lyrics, Dhethadi Harika Telangana Folk Songs Telugu Songs Lyrics, Dhethadi Harika Telangana Folk Songs Telugu Neeli Neeli Kallavade lyrics download, Pdf, Print, Transalation, Meanings, Dhethadi Harika Telangana Folk Songs movie Neeli Neeli Kallavade Song lyrics, Dhethadi Harika Telangana Folk Songs Movie Neeli Neeli Kallavade Song Lyrics download, Telangana Folk Songs Movie Songs lyrics, Neeli Neeli Kallavade Song Lyrics | Telangana Folk Songs, Aarde Lyrics Neeli Neeli Kallavade Song Lyrics | Telangana Folk Songs, aarde Lyrics, Neeli Neeli Kallavade Lyrics, Neeli Neeli Kallavade song Lyrics, Neeli Neeli Kallavade Telugu Song Lyrics, Neeli Neeli Kallavade Telugu Song Lyrics in Telangana Folk Songs, Neeli Neeli Kallavade Telugu Song Telugu Lyrics in Telangana Folk Songs, Neeli Neeli Kallavade Telugu Song Telugu Lyrics Telangana Folk Songs, Neeli Neeli Kallavade Lyrics print, Neeli Neeli Kallavade Movie Song Lyrics Translation, Neeli Neeli Kallavade Lyrics Meanings, Neeli Neeli Kallavade Telugu Neeli Neeli Kallavade Telangana Folk Songs Audio Songs Listen Online, Telangana Folk Songs Neeli Neeli Kallavade Lyrics, Telangana Folk Songs Neeli Neeli Kallavade Telugu Song Lyrics, Telangana Folk Songs Neeli Neeli Kallavade Telugu Songs Lyrics pdf, Telangana Folk Songs Neeli Neeli Kallavade Lyrics print, Neeli Neeli Kallavade Song Lyrics in Telugu from Telangana Folk Songs, Dhethadi Harika Telangana Folk Songs Movie Song Lyrics, Telangana Folk Songs Movie Neeli Neeli Kallavade Song Lyrics, Neeli Neeli Kallavade Song Lyrics English,


Album : Telangana Folk Songs


Starring: Dhethadi Harika 

Music : Madeen SK

Lyrics-Manukota Prasad

Singers :Basani Mamatha 

Producer: Nivriti Vibes

Director:Nivriti Vibes

Year: 2021

English Fonts Lyrics Click Hereనీలి నీలి కల్లవాడే సాంగ్ లిరిక్స్


 నీలి నీలి కల్లవాడే

వాని మాయన నిలువున దించినాడే

నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు

వాడు నిండు మనసు అందగాడే

నీలి నీలి కల్లవాడే

వాని మాయన నిలువున దించినాడే

నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు

వాడు నిండు మనసు అందగాడే


పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా

కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా

పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా

కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా


నీలి అరె నీలి… అరె నీలి నీలి కల్లవాడే

వాని మాయన నిలువున దించినాడే

నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు

వాడు నిండు మనసు అందగాడే


వాని సూపులు సన్నని కత్తుల తీరు

అగొ తియ్యని గాయాలు సేసెను నాకు

వాని మాటలు మాయలు సేసెను సూడు

ఇగ తీరని ఆరాటమయ్యెను నాకు 

వాని సూపులు సన్నని కత్తుల తీరు

అగొ తియ్యని గాయాలు సేసెను నాకు

వాని మాటలు మాయలు సేసెను సూడు

ఇగ తీరని ఆరాటమయ్యెను నాకు 


పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా

కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా 

పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా

కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా 

నీలి అరె నీలి… అరె నీలి నీలి కల్లవాడే

వాని మాయన నిలువున దించినాడే

నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు

వాడు నిండు మనసు అందగాడే


నిద్దుర పట్టదు ఇదేం రోగం

వాని గురుతులే నాకు నిరంతరం

ఆకలి లేదు దాహం లేదు

నన్నాగం చేసెను పోరాగాడు 

నిద్దుర పట్టదు ఇదేం రోగం

వాని గురుతులే నాకు నిరంతరం

ఆకలి లేదు దాహం లేదు

నన్నాగం చేసెను పోరాగాడు 


పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా

కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా

పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా

కట్నాలు ఇయ్యకుండ కట్టేసుకుందునా

నీలి అరె నీలి… అరె నీలి నీలి కల్లవాడే

వాని మాయన నిలువున దించినాడే

నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు

వాడు నిండు మనసు అందగాడే


సీకటి కమ్మిన సిత్రం సూడు

నాకు పగలే రాత్రై పోయెను సూడు

నిన్నెట్టాగైనా ఏలుకుంటా

ఏడేడు జన్మల బంధం అట 

సీకటి కమ్మిన సిత్రం సూడు

నాకు పగలే రాత్రై పోయెను సూడు

నిన్నెట్టాగైనా ఏలుకుంటా

ఏడేడు జన్మల బంధం అట 


రారా ఓ పిలగా రాలుగాయి పొల్లగా

రంధి లేని రాత నాకు రాసిపోరాదురా 

రారా ఓ పిలగా రాలుగాయి పొల్లగా

రంధి లేని రాత నాకు రాసిపోరాదురా 

నీలి అరె నీలి… అరె నీలి నీలి కల్లవాడే

వాని మాయన నిలువున దించినాడే

నిండు పున్నమి ఎన్నెల తీరు

వాడు నిండు మనసు అందగాడే


tags


Telangana Folk Songs movie, Telangana Folk Songs Item Song Lyrics, Telangana Folk Songs Theme Song Lyrics, Telangana Folk Songs Title Song Lyrics, Telangana Folk Songs Remix Song Lyrics, Telangana Folk Songs All Songs, Telangana Folk Songs full album lyrics, Telangana Folk Songs aardefilmy news, Telangana Folk Songs, Telangana Folk Songs lyrics download, Telangana Folk Songs melody song lyrics, Telangana Folk Songs Romantic Song lyrics, Telangana Folk Songs Traditional Song Lyrics, Telangana Folk Songs dj songs lyrics, Telangana Folk Songs all songs in single lyrics, full album lyrics, Telangana Folk Songs telugu lyrics, Telangana Folk Songs Telugu Movie Songs Lyrics, Telangana Folk Songs mp3 songs lyrics, Telangana Folk Songs aarde lyrics, Telangana Folk Songs Classic Movie Lyrics, Telangana Folk Songs Mass Movie Lyrics, Telangana Folk Songs Hero Entrance Song Lyrics, download songs aarde songs, Telangana Folk Songs aarde songs, Telangana Folk Songs 2021 lyrics, download Telangana Folk Songs lyrics in single file, Telangana Folk Songs full songs, watch Telangana Folk Songs lyrics, Telangana Folk Songs film lyrics, Telangana Folk Songs Hottest Song Lyrics, Telangana Folk Songs Telugu, Telangana Folk Songs dj mashup songs lyrics, Telangana Folk Songs party song lyrics, Telangana Folk Songs PARTY SONG, 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon