మనసుకు హానికరం అమ్మాయే సాంగ్ లిరిక్స్ తెల్లవారితే గురువారం (2021) | తెలుగు సినిమా

 

Thellavarithe Guruvaram Movie Songs lyrics, Manasuki Hanikaram Ammaye Song Lyrics | Thellavarithe Guruvaram, Aarde Lyrics Manasuki Hanikaram Ammaye Song Lyrics | Thellavarithe Guruvaram, aarde Lyrics, Manasuki Hanikaram Ammaye Lyrics, Manasuki Hanikaram Ammaye song Lyrics, Manasuki Hanikaram Ammaye Telugu Song Lyrics, Manasuki Hanikaram Ammaye Telugu Song Lyrics in  Thellavarithe Guruvaram, Manasuki Hanikaram Ammaye Telugu Song Telugu Lyrics in  Thellavarithe Guruvaram, Manasuki Hanikaram Ammaye Telugu Song Telugu Lyrics  Thellavarithe Guruvaram, Manasuki Hanikaram Ammaye Lyrics print, Manasuki Hanikaram Ammaye Movie Song Lyrics Translation, Manasuki Hanikaram Ammaye Lyrics Meanings, Manasuki Hanikaram Ammaye Telugu Manasuki Hanikaram Ammaye  Thellavarithe Guruvaram Audio Songs Listen Online,  Thellavarithe Guruvaram Manasuki Hanikaram Ammaye Lyrics,  Thellavarithe Guruvaram Manasuki Hanikaram Ammaye Telugu Song Lyrics,  Thellavarithe Guruvaram Manasuki Hanikaram Ammaye Telugu Songs Lyrics pdf,  Thellavarithe Guruvaram Manasuki Hanikaram Ammaye Lyrics print, Manasuki Hanikaram Ammaye Song Lyrics in Telugu from  Thellavarithe Guruvaram, Sri Simha  Thellavarithe Guruvaram Movie Song Lyrics,

Album : Thellavarithe Guruvaram


Starring: Simha Koduri, Misha Narang, Chitra Shukla

Music : Kaala Bhairava

Lyrics-Krishna Vallepu

Singers :Achu Rajamani, Prudhvi Chandra, Kaala Bhairava

Producer: Rajani Korrapati & Ravindra Benerjee Muppaneni

Director: Manikanth Gelli

Year: 2021

Get This Song In English Fonts CLick Here


మనసుకు హానికరం అమ్మాయే సాంగ్ లిరిక్స్ మనసుకు హానికరం అమ్మాయే

తెలిసిన తప్పుకోడు అబ్బాయే

వదలలేం ఉండలేం కదలలేం ఆగలేం

వదలలేం ఉండలేం కదలలేం ఆగలేం


సరే సరే అన్నామో రాదారే

నహి నహి అన్నామో గోదారే


ఆడాళ్ళతో అంతేరా మామ

అర్ధం కాని ఫజిలేరా మామ

చేసేదంతా చేస్తూనే మామ

చూపిస్తారు సినిమాను మామ


వదలలేం ఉండలేం కదలలేం ఆగలేం 

వదలలేం ఉండలేం కదలలేం ఆగలేం 


వదలలేం ఉండలేం కదలలేం ఆగలేం 

వదలలేం ఉండలేం కదలలేం ఆగలేం 


తెలివిగా పులిహోరే కలిపేస్తాం

చివరకి కరేపాకులైపోతాం

కక్కలేం మింగలేం చెప్పలేం దాచలేం

కక్కలేం మింగలేం చెప్పలేం దాచలేం

విడుదల ఉండని ఖైదీలం

మగువల చేతిలో బంధీలం


మీరే మీరే ప్రాణం అంటారే

రోజు రోజు ప్రాణం తింటారే

అంతా నువ్వే అంటూ ఉంటారే

అంతే చూసి జంపైపోతారే


కక్కలేం మింగలేం చెప్పలేం దాచలేం 

కక్కలేం మింగలేం చెప్పలేం దాచలేం 

కక్కలేం మింగలేం చెప్పలేం దాచలేం 

కక్కలేం మింగలేం చెప్పలేం దాచలేం 


తగువుకి కత్తులే దూస్తారే

తప్పులన్ని మాపైనే తోస్తారే

నెగ్గలేం తగ్గలేం బతకలేం చావలేం

నెగ్గలేం తగ్గలేం బతకలేం చావలేం


లేనిపోని డౌటే రాజేస్తారే

నిజమని ఫైటే చేసేస్తారే

ఎట్టా ఉన్నా తంటాలే కాక

ఆడేస్తారు మనతోటి పేక

ఆర్గ్యు వీలంటూ లేక

మూగై పోతే బతుకంతా కేక


నెగ్గలేం తగ్గలేం బతకలేం చావలేం

నెగ్గలేం తగ్గలేం బతకలేం చావలేం

నెగ్గలేం తగ్గలేం బతకలేం చావలేం

నెగ్గలేం తగ్గలేం బతకలేం చావలేం


tags

Thellavarithe Guruvaram dialogue lyrics, Thellavarithe Guruvaram movie, Thellavarithe Guruvaram Item Song Lyrics, Thellavarithe Guruvaram Theme Song Lyrics, Thellavarithe Guruvaram Title Song Lyrics, Thellavarithe Guruvaram Remix Song Lyrics, Thellavarithe Guruvaram All Songs, Thellavarithe Guruvaram full album lyrics, Thellavarithe Guruvaram aardefilmy news, Thellavarithe Guruvaram, Thellavarithe Guruvaram lyrics download, Thellavarithe Guruvaram melody song lyrics, Thellavarithe Guruvaram Romantic Song lyrics, Thellavarithe Guruvaram Traditional Song Lyrics, Thellavarithe Guruvaram dj songs lyrics, Thellavarithe Guruvaram all songs in single lyrics, full album lyrics, Thellavarithe Guruvaram telugu lyrics, Thellavarithe Guruvaram Telugu Movie Songs Lyrics, Thellavarithe Guruvaram mp3 songs lyrics, Thellavarithe Guruvaram aarde lyrics, Thellavarithe Guruvaram Classic Movie Lyrics, Thellavarithe Guruvaram Mass Movie Lyrics, Thellavarithe Guruvaram Hero Entrance Song Lyrics, download songs aarde songs, Thellavarithe Guruvaram aarde songs, Thellavarithe Guruvaram 2021 lyrics, download Thellavarithe Guruvaram lyrics in single file, Thellavarithe Guruvaram full songs, watch Thellavarithe Guruvaram lyrics, Thellavarithe Guruvaram film lyrics, Thellavarithe Guruvaram Hottest Song Lyrics, Thellavarithe Guruvaram Telugu, Thellavarithe Guruvaram dj mashup songs lyrics, Thellavarithe Guruvaram party song lyrics, Thellavarithe Guruvaram PARTY SONG, Thellavarithe Guruvaram ITEM SONG LYRICS, Thellavarithe Guruvaram love song lyrics, Love Song Lyrics, Solo Song Lyrics, Telugu Movie Songs lyrics, listen Lyrics, Thellavarithe Guruvaram Video Songs With Lyrics, Thellavarithe Guruvaram Video Songs, Thellavarithe Guruvaram Music, 2021 Movie Songs Lyrics, All Telugu Movie Lyrics, Thellavarithe Guruvaram, Thellavarithe Guruvaram Full Songs lyrics, Thellavarithe Guruvaram Songs promo lyrics, Thellavarithe Guruvaram lyrics, Thellavarithe Guruvaram aarde lyrics, Thellavarithe Guruvaram all lyrics, Thellavarithe Guruvaram full songs, Thellavarithe Guruvaram lyrics in text, Thellavarithe Guruvaram lyrics, Thellavarithe Guruvaram lyrics full, Thellavarithe Guruvaram lyrics in english font, Thellavarithe Guruvaram lyrics in telugu font, Thellavarithe Guruvaram remix songs lyrics, Thellavarithe Guruvaram, Manasuki Hanikaram Ammaye Lyrics, 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon