ఏమైనదో నా గుండెలోన సాంగ్ లిరిక్స్ తులసి దళం (2016) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

Thulasee Dalam all lyrics, Thulasee Dalam full songs, Thulasee Dalam lyrics in text, Thulasee Dalam lyrics, Thulasee Dalam lyrics full, Thulasee Dalam lyrics in english font, Thulasee Dalam lyrics in telugu font, Thulasee Dalam remix songs lyrics, Thulasee Dalam, Yemainadho Naa Gundelona Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona song Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Lyrics in  Thulasee Dalam, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Telugu Lyrics in  Thulasee Dalam, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Telugu Lyrics  Thulasee Dalam, Yemainadho Naa Gundelona Lyrics print, Yemainadho Naa Gundelona Movie Song Lyrics Translation, Yemainadho Naa Gundelona Lyrics Meanings, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Yemainadho Naa Gundelona  Thulasee Dalam Audio Songs Listen Online,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Lyrics, Thulasee Dalam aardelyrics, Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Lyrics,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Telugu Songs Lyrics pdf,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Lyrics print, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics in Telugu from  Thulasee Dalam, Nischal  Thulasee Dalam Movie Song Lyrics,  Thulasee Dalam Movie Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics English,Album : Thulasee Dalam

Starring: Nischal, Vandana Gupta

Music : R.P.Patnaik

Lyrics-Balaji

Singers :Sunitha, Deepu

Producer: R.P.Patnaik

Director:R. P. Patnaik

Year: 2016


English Fonts Lyrics Click Here

ఏమైనదో నా గుండెలోన సాంగ్ లిరిక్స్

 

ఏమైనదో నా గుండెలోన 

ఈ అలజడి నీ మనసుని చేరేందుకేనా.

ఏమైనదో నా మనసులోన 

ఈ సందడి ఈ అల్లరి నీ అలికిడేనా.

ఆకాశం అంతా నా ప్రేమనంత 

నీ గుండెలో దాచుకున్నవేలా...


ఏమైనదో నా గుండెలోన లాల లాల లాల.

ఎదుటే ఈ నేల ఉన్న నడిచా నీ ఊహ పైన 

అలుపే రాదంట నీకోసం ఎం చేస్తున్న.

నాలో ప్రేమెంత ఉన్న నీల ప్రేమించగలన. 

నీతో కాసేపు దూరం ఉన్న నే బ్రతకాగలన.

నీ శ్వాశ చెమ్మ పైన నాపేరు రాసుకున్న. 

ఈ ఆయువు ఉన్న వరకు నా ధ్యాసే నీపైన.


ఏమైనదో నా గుండెలోన. నా మనసులోన. 

ఈ అలజడి నీ మనసుని చేరేందుకేనా.

నీలో నా ప్రాణం ఉంది నాతో నీ ప్రేమ అంది. 

నువ్వే నాతోడు లేకుంటే ఏమయ్యేది.

నీతో ఉంటున్నకొద్ది ఇంకా ఉండలనుంది. 

ఇంకో నూరేళ్లు బ్రతికేయలని ఆరటముంది.

నా కంటి పాపాలోన నీ బొమ్మ దాచుకున్న. 

ఏ శాపమైన వరమే నువ్వుంటే నాలొన.


ఏమైనదో నా గుండెలోన 

ఈ అలజడి నీ మనసుని చేరేందుకేనా.

ఏమైనదో నా మనసులోన 

ఈ సందడి ఈ అల్లరి నీ అలికిడేనా.

ఆకాశం అంతా నా ప్రేమనంత 

నీ గుండెలో దాచుకున్నవేలా...

లాల లాల లాల లాల లాల లాల

లాల లాల లాల లాల లాల లాల


Tags


Nischal  Thulasee Dalam Telugu Songs Lyrics, Nischal  Thulasee Dalam Telugu Yemainadho Naa Gundelona lyrics download, Pdf, Print, Transalation, Meanings, Nischal  Thulasee Dalam movie Yemainadho Naa Gundelona Song lyrics, Nischal  Thulasee Dalam Movie Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics download,  Thulasee Dalam Movie Songs lyrics, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics | Thulasee Dalam, Aarde Lyrics Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics | Thulasee Dalam, aarde Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona song Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Lyrics in  Thulasee Dalam, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Telugu Lyrics in  Thulasee Dalam, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Telugu Lyrics  Thulasee Dalam, Yemainadho Naa Gundelona Lyrics print, Yemainadho Naa Gundelona Movie Song Lyrics Translation, Yemainadho Naa Gundelona Lyrics Meanings, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Yemainadho Naa Gundelona  Thulasee Dalam Audio Songs Listen Online,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Lyrics,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Telugu Song Lyrics,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Telugu Songs Lyrics pdf,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Lyrics print, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics in Telugu from  Thulasee Dalam, Nischal  Thulasee Dalam Movie Song Lyrics,  Thulasee Dalam Movie Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics English, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics Translation, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics Meanings, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics Print, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics pdf, Yemainadho Naa Gundelona Song Lyrics Download,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Movie Song Lyrics Translation,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Lyrics Meanings,  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona Telugu  Thulasee Dalam Yemainadho Naa Gundelona  Thulasee Dalam Audio Songs Listen Online, Yemainadho Naa Gundelona Lyrics from  Thulasee Dalam movie, Yemainadho Naa Gundelona Lyrics from  Thulasee Dalam, Yemainadho Naa Gundelona Telugu Songs Lyrics, Yemainadho Naa Gundelona  Thulasee Dalam Movie Song Lyrics Telugu Translation, Share This :sentiment_satisfied Emoticon