సాయి శరణం బాబా శరణం శరణం సాంగ్ లిరిక్స్ | సాయి పాటలు


sai baba sai baba telugu songs sai telugu lyrics sathya sai baba om sai ram sai bhajan sai baba aarti sai satcharitra sai baba ki aarti sai baba bhajan sai baba of shirdi sai baba temple sai baba temple near me sai aarti sai sansthan satya sai kakad aarti sai baba shirdi sai baba ka bhajan sathya sai


Album:Sri Shirdi Sai Baba Mahatyam


Starring:Vijayachander,Chandra Mohan
Lyrics-
Singers:Yesudas
Producer:Gogineni Prasad
Director:K.Vasu
Year:1986

Telugu Script Lyrics Click Here

 హే! పాండురంగా! హే! పండరి నాథా!

శరణం శరణం శరణం


సాయీ శరణం బాబా శరణం శరణం

సాయీ చరణం 

గంగా యమున సంగమ సమానం


ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయే

మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయే


సాయీ శరణం బాబా శరణం శరణం

సాయీ చరణం 

గంగా యమున సంగమ సమానం


ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయే

మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయే


సాయీ శరణం బాబా శరణం శరణం

సాయీ చరణం 

గంగా యమున సంగమ సమానం


విద్యా బుద్ధులు వేడిన బాలకు 

అగుపించాడు విఘ్నేశ్వరుడై

పిల్లా పాపల కోరిన వారిని 

కరుణించాడు సర్వేశ్వరుడై


తిరగలి చక్రం తిప్పి వ్యాధిని 

అరికట్టాడు విష్ణు రూపుడై

మహల్సా, శ్యామాకు మారుతి గాను 

మరి కొందరికి దత్తాత్రేయుడుగా


యద్భావం తద్భవతని 

దర్శనమిచ్చాడు ధన్యుల జేశాడు


సాయీ శరణం బాబా శరణం శరణం

సాయీ చరణం 

గంగా యమున సంగమ సమానం


పెను తుఫాను తాకిడిలో 

అలమటించు దీనులను

ఆదరించె తాననాథ నాథుడై


అజ్ఞానం అలముకొన్న అంధులను చేరదీసి

అసలు చూపు ఇచ్చినాడు వైద్యుడై


వీధి వీధి బిచ్చమెత్తి 

వారి వారి పాపములను

పుచ్చుకొని మోక్షమిచ్చే పూజ్యుడై


పుచ్చుకున్న పాపమునకు ప్రక్షాళన చేసుకొనెను

దౌత్య క్రియ సిద్ధితో శుద్ధుడై

అంగములను వేరు చేసి ఖండయోగ సాధనలో

ఆత్మ శక్తి చాటినాడు సిద్ధుడై


జీవరాశులన్నిటికి 

సాయే శరణం..  సాయే శరణం

విద్య దాన సాధనకు 

సాయే శరణం..  సాయే శరణం


ఆస్తికులకు సాయే శరణం  

నాస్తికులకు సాయే శరణం


భక్తికీ సాయే శరణం .. ముక్తికీ సాయే శరణం 

భక్తికీ సాయే శరణం .. ముక్తికీ సాయే శరణం  

 సాయీ శరణం బాబా శరణం శరణం

సాయీ చరణం 

గంగా యమున సంగమ సమానం


ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయే

మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయే

ఏ క్షేత్రమైన తీర్థమైన సాయే

మా పాండురంగడు కరుణామయుడు సాయే


Share This :sentiment_satisfied Emoticon