ఏమిటో ఇది సాంగ్ లిరిక్స్ రంగ్ దే (2020) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

 


Album : Rang De


Starring: NithinKeerthy Suresh

Music : Devi Sri Prasad

Lyrics-Sri Mani

Singers :Kapil Kapilan & Haripriya

Producer: Suryadevara Naga Vamsi

Director: Venky Atluri

Year: 2020


English Script Lyrics Click Here


ఏమిటో ఇది సాంగ్ లిరిక్స్ ఏమిటో ఇది 

వివరించలేనిది

మది ఆగమన్నది 

తనువగానన్నది

భాష లేని ఊసులాట 

సాగుతున్నది

అందుకే ఈ మౌనమే 

భాష అయినది

కోరుకోని కోరికేదో 

తీరుతున్నది


ఏమిటో ఇది 

వివరించలేనిది

మది ఆగమన్నది 

తనువగానన్నది


అలలా నా మనసు తేలుతుందే 

ఏఏ ఏ

వలలా నువు నన్ను అల్లుతుంటే 

ఏఏ ఏ

కలలా చేజారిపోకముందే 

ఏఏ ఏ

శిలలా సమయాన్ని నిలపమందే 

ఏఏ ఏ

నడక మరిచి నీ అడుగు ఒడిన 

నా అడుగు ఆగుతుందే

నడక నేర్చి నీ పెదవి పైన 

నా పెదవి కదులుతుందే

ఆపలేని ఆట ఏదో సాగుతున్నదీ 

ఓఓఓ ఓ


ఏమిటో ఇది 

వివరించలేనిది

మది ఆగమన్నది 

తనువగానన్నది


మెరిసే ఒక కొత్త వెలుగు నాలో 

ఓఓ ఓ

కలిపే ఒక కొత్త నిన్ను నాలో 

ఓఓ ఓ

నేనే ఉన్నంత వరకు నీతో 

ఓఓ ఓ

నిన్నే చిరునవ్వు విడవదనుకో 

ఓఓ ఓ

చినుకు పిలుపు విని 

నెమలి పింఛమున రంగులెగసినట్టు

వలపు పిలుపు విని చిన్ని మనసు 

చిందేసే ఆగనంటూ

కోరుకున్న కాలమేదో చేరుతున్నది 

ఓఓఓ ఓ


ఏమిటో ఇది 

వివరించలేనిది

మది ఆగమన్నది 

తనువగానన్నది

Share This :sentiment_satisfied Emoticon