ఉండలేనంది నా కన్ను నిను కానక సాంగ్ లిరిక్స్ విశ్వరూపం (2013) తెలుగు సినిమా

 Album: Vishwaroopam


Starring:Kamal Haasan, Pooja Kumar, Andrea Jeremiah
Music:Loy Mendonsa, Ehsaan Noorani, Shankar Mahadevan
Lyrics-N/A
Singers:Kamal hasan, Shankar mahadevan
Producer:Prasad V. Potluri, Chandra Haasan, Kamal Haasan
Director:Kamal Haasan
Year: 2012

English Script Lyrics Click Here


అధినవనీతా అభినయ రాజా 
గోకుల బాలా కోటి ప్రకాశా 
విరహ నరక శ్రీ రక్షక మాలా 

కమ్మని కలలను కదిపితె చాలా
కన్నియ కౌగిలి చేరగలేవా
ఊహల వాకిట ఉండకురా 
కల వెన్నెల చిందు వరమ్మీరా 

పూతన గర్వమణంచిన వాడా 
పాపపు విరహము బలిగొన రారా
మనసుంటే మాయా వీరా రారా రారా
మనసుంటే మాయా వీరా రారా రారా
మనసుంటే మాయా వీరా రారా రారా

ఉండలేనంది నా కన్ను నిను కానక
వెన్నదొంగా మరి వేధించకు
ఉండలేనంది నా కన్ను నిను కానక
వెన్నదొంగా మరి వేధించకు

శ్యామసుందర కృష్ణా కృష్ణా
ప్రేమమందిర కృష్ణా కృష్ణా 
శ్యామసుందర కృష్ణా కృష్ణా
ప్రేమమందిర కృష్ణా కృష్ణా 

కృష్ణా ఉండలేనంది నా కన్ను నిను కానక
వెన్నదొంగా మరి వేధించకు
నింగి మేనైన నీలాల కల నీవు
అందిరావు అలా నన్ను విడిపోవు
కాస్తైనా మొరాలించవే
గుండె సడినాపి గుండె సడినాపి
గుండె సడినాపి గుండె సడినాపి
గమదనిసా నిదపమ గమ రిగరిస
గుండె సడినాపి నీ దారి కాచానిలా
వెన్నదొంగా మరి వేధించకు
నళిన మోహన శ్యామల రంగా
ధీం ధీం కిడతకధిన
నటన భావ శ్రుతిలయ గంగా
కిడ తక ధీం ధీం ధీన్నా
నిదురను నీకై త్యజించు
అనవరతము నిన్ను కొలుచు
రాధే నీ చెలియని 
నీ రాధే నేనని రారాదా

ఎవ్వేళ నువ్విలా రివ్వందువోయని
రవ్వంత ముస్తాబు పెంచుకున్నా
ఒళ్లంత కళ్లుగా వేచానొక్కోయుగం
వెల్లువల్లె రారా క్షణమాగనిదే
నిన్ను చూపించదే జగం
వాడిపోదా ప్రియా సుమం
ఓ... దొంగచాటు కౌగిలింతై... ఈ...
పరిమళాల శ్వాసనివ్వు
తేనెలూరు పెదవంచుల్లోన
కేరింతగా ఫలించూ
ఇక భూలోకమే ఉన్న స్పృహ లేదనే
తన్మయి నేనై తరించాలిరా

వదిలిపోని వలపై పైయ్యెదగ
హత్తుకోలేవా చెలిని చెలినీ 
కన్నా తుడిచేసి నా నిదుర 
విడిచి వెళ్లకంటున్నా కలని కలనీ...

ఇక ఈ జన్మలో..నా నువ్వు కనిపించులోనా
చెలి ప్రాణాలు పోతే ఎలా
అని కొరగాని ఆరాటమేలా ప్రియా
నువ్వె ఊపిరిగా జీవించనా
తకతకతకధిం తకతకధిం 
తకతకధిం తకతకధిం
తకధిం తకధిం తోం తోం తకిటితోం
తకధిళాంగుతోం తోంకిటత
తక తరికట తక తరికట 
తక తరికట తక తరికట 
తక తరికట తక తరికట 

శ్యామసుందర కృష్ణా కృష్ణా
ప్రేమమందిర కృష్ణా కృష్ణా 
శ్యామసుందర కృష్ణా కృష్ణా
ప్రేమమందిర కృష్ణా కృష్ణా 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon