అందం అనేది | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం




అందం అనేది సత్యం యొక్క శోభ.


శుభోదయం


Get This Quote In English Script Click Here










respect quotes, telugu rhyming quotes, telugu royalty quotes, telugu ramzan quotes, telugu revolution quotes, telugu romantic quotes for wife, telugu rain quotes, telugu royal quotes, telugu quotes sad, telugu quotes sorry, telugu quotes sad love, telugu quotes sister, telugu quotes smile, telugu quotes sad images, telugu quotes short, telugu quotes success, telugu quotes sms, telugu quotes sri sri, telugu quotes status, telugu quotes swami vivekananda, telugu quotes single line, telugu quotes songs, telugu quotes sites aarde lyrics, telugu quotes small, telugu quotes subhodayam, telugu quotes songs download, telugu quotes

Share This :



sentiment_satisfied Emoticon