అందరి సంతోషంలో | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి

అందరి సంతోషంలో
నీ సంతోషాన్ని వెతుక్కో


శుభరాత్రి


Get This Quote In English Script Click Here


download, telugu quotes with images, telugu quotes wallpapers, telugu quotes words, telugu quotes with good morning, telugu quotes with meaning, telugu quotes wife aarde lyrics, telugu quotes with images for whatsapp, telugu quotes with english meaning, telugu quotes wife and husband, telugu quotes whatsapp group, telugu quotes whatsapp dp, telugu quotes website Aarde Lyrics, telugu quotes with good morning images, telugu quotes wedding anniversary, telugu quotes wallpapers free download, telugu quotes with good night images, telugu quotes wikipedia, telugu quotes whatsapp Aarde Lyrics, telugu
Share This :sentiment_satisfied Emoticon