తన హృదయంలో | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label


తన హృదయంలో గీసుకున్న చిత్రాన్ని గుర్తించిన మరో హృదయానికి ఈ హృదయం ఓ బొమ్మరిల్లు 

- రామ్ పోతురాజు 

Get This Quote In English Script  CLICK HERE

arde Lyrics Manchi Maata, telugu quotes about cheating, telugu quotes good morning, telugu quotes for school, telugu quotes text aarde lyrics, telugu quotes in aarde lyrics, telugu quotes on nammakam, telugu quotes inspirational, telugu quotes about love, telugu quotes about parents, telugu quotes about life aarde lyrics, telugu quotes about friendship, telugu quotes about education, telugu quotes about mother, Aarde Lyrics telugu quotes, telugu quotes about time, telugu quotes about attitude, telugu quotes 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon