అవునో తెలియదు కాదో తెలియదు సాంగ్ లిరిక్స్ ఎంత మంచివాడవురా (2020) తెలుగు సినిమా

Album : Entha Manchivaadavuraa


Music : Gopi Sunder
Lyrics-Sirivennela
Singers :Shreya Ghoshal
Producer: Umesh Gupta, Subhash Gupta
Director: Satish Vegesna
Year: 2020

Telugu Script Lyrics Lyrics Click Here

అవునో తెలియదు కాదో తెలియదు సాంగ్ లిరిక్స్ 
అవునో తెలియదు కాదో తెలియదు, ఏం నవ్వో ఏమో
మొగమాటం పోదా, వయసుకు మెలకువ రాలేదా
అవునో తెలియదు కాదో తెలియదు, ఏం నవ్వో ఏమో
మొగమాటం పోదా, వయసుకు మెలకువ రాలేదా
చెలిమంటే తమరికి చేదా, తగు వరసై వస్తున్నాగా
ఒక మంచి మాట అని మంచివాడివనిపించుకో చక్కగా
వద్దంటే వదులుతానా, విడవని ముడిపడనా
వద్దంటే వదులుతానా, విడవని ముడిపడనా
అవునో తెలియదు కాదో తెలియదు, ఏం నవ్వో ఏమో
మొగమాటం పోదా, వయసుకు మెలకువ రాలేదా
కొంచెం తొలగవే తెరమరుగా
ప్రాయం త్వరపడే తరుణమిదేగా
చులకనాయనా లలల లాలల
ఏం ఎందుకు ఆ మౌనం
వద్దంటే వదులుతానా, విడవని ముడిపడనా
వద్దంటే వదులుతానా, విడవని ముడిపడనా
అవునో తెలియదు కాదో తెలియదు, ఏం నవ్వో ఏమో
మొగమాటం పోదా, వయసుకు మెలకువ రాలేదా
నాతో కలిసిరా కాదనక, నేనే నిలువునా కానుక కాగా
సహజమే కదా చిలిపి కోరిక, ఏం కాదు కదా నేరం
అవునో తెలియదు కాదో తెలియదు, ఏం నవ్వో ఏమో
మొగమాటం పోదా, వయసుకు మెలకువ రాలేదా
చెలిమంటే తమరికి చేదా, తగు వరసై వస్తున్నాగా
ఒక మంచి మాట అని మంచివాడివనిపించుకో చక్కగా
వద్దంటే వదులుతానా, విడవని ముడిపడనా
వద్దంటే వదులుతానా, విడవని ముడిపడనా
వద్దంటే వదులుతానా, విడవని ముడిపడనా
వద్దంటే వదులుతానా, విడవని ముడిపడనా
Share This :sentiment_satisfied Emoticon