కొందరు ఎవరికోసమైతే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి
కొందరు ఎవరికోసమైతే
వాళ్ళ జీవితాన్ని త్యాగం చేసి
కష్టపడుతారో వాళ్ళకి వారి దగ్గర
నుండి దక్కాల్సిన ప్రేమ దక్కదు 


శుభరాత్రి 
Get This Quote In English Script  CLICK HERE

telugu quotes in aarde lyrics, telugu quotes on nammakam, telugu quotes inspirational, telugu quotes about love, telugu quotes about parents, telugu quotes about life aarde lyrics, telugu quotes about friendship, telugu quotes about education, telugu quotes about mother, Aarde Lyrics telugu quotes, telugu quotes about time, telugu quotes about attitude, telugu quotes about relationships, telugu quotes about fake friends, telugu quotes about wife, telugu quotes about trees, telugu quotes about 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon