సుందరాకాండకు సాంగ్ లిరిక్స్ సుందరకాండ (1992) తెలుగు సినిమా | Aarde LyricsAlbum: Sundarakanda


Starring: VenkateshMeena, Aparna
Lyrics-Veturi
Singers :S.P. BaluChitra
Director: K. Raghavendra Rao


Year: 1992Telugu Script Lyrics Click Here

సుందరాకాండకు సాంగ్ లిరిక్స్

సుందరాకాండకు..
హో హో హో..
సందడే సందడి...
హో హో హో...
అందుకే బీ రెడీ
హో హో హో..
వెల్కమ్......

జాక్సన్ స్టెప్స్ కు..
హో హో హో..
లాఫర్ లిప్స్ కు..
హో హో హో..
జోలీడే పాప్స్ కు
హో హో హో..
Come Come.....
శతమర్కటం..... పితలాటకం....
బ్రహ్మచారుల బ్రతుకే సుఖం ...

సుబ్బరాజు
వచ్చాను Sir..
ఇబ్రహీం
ఇక్కడ వున్నా...
అశోకుడు చెట్లు నాటించెను
మన నవ్వులే అవి పూయించెను
వనజా
వచ్చగా...
పాకిజా
ఆయి హు...
మహాత్ముడు ఫ్రీడమిప్పించెను
మన పగ్గాలనే అది తెంచేసేను
అరే నిన్నటి లెక్చరు సినిమా
స్కోపుల పిక్చరు కావాలి
అది ఆంధ్ర సీడెడ్ నైజాం
ఎరుగని సిక్సరు కొట్టాలి..
ఇదేరా ఖుషీలా మజాల కిష్కింధకాండ
శతమర్కటం..... పితలాటకం....
బ్రహ్మచారుల బ్రతుకే సుఖం ...

సుందరాకాండకు..
హో హో హో..
సందడే సందడి...
హో హో హో...
అందుకే బీ రెడీ
హో హో హో..
వెల్కమ్...

ఎమ్వీఎస్ 
ఎస్ ఎస్సూ..
ఎస్వీఆర్
ఆ నేనే సారూ...
గులామలీ ఘజలే పాడవోయ్
కథాకళి కసిగ ఆడవోయ్
సక్కుబాయి
సామిరంగా...
సత్యభామ
అమ్మదొంగా..
రాగింగు లో రంభ ఏమన్నదోయ్
జాగింగు లో జత నేనన్నదోయ్
అది వన్ ఇయరాడిన సూపర్
హిట్లర్ సెక్సీ థ్రిల్లర్ లే
అరే మచిలిపట్నపు మ్యాట్నీ
ఆటకు బాక్సులు నిండును లే
ఇదేరా...ఆ హమేషా... ఆ
తమాషా కాలేజీకాండ....
శతమర్కటం..... పితలాటకం....
బ్రహ్మచారుల బ్రతుకే సుఖం ...

సుందరాకాండకు..
హో హో హో..
సందడే సందడి...
హో హో హో...
అందుకే బీ రెడీ
హో హో హో..
వెల్కమ్......
శతమర్కటం..... పితలాటకం....
బ్రహ్మచారుల బ్రతుకే సుఖం ...

Share This :sentiment_satisfied Emoticon