విష్ణు భగవతే మంత్రం లిరిక్స్ | విష్ణు | భక్తి

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః


English Script Lyrics Click HereShare This :sentiment_satisfied Emoticon