ఓటమిని తట్టుక్కున్నోడే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంఓటమిని తట్టుక్కున్నోడే 

ఎప్పటికైనా గెలిపును చూస్తాడు 
శుభోదయం

Get This Quote In English Script  CLICK HEREShare This :sentiment_satisfied Emoticon