గతాన్ని ఎప్పటికీ | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం


గతాన్ని ఎప్పటికీ మార్చలేము 

భవిష్యత్తును రాసుకునే శక్తి నీ చేతుల్లోనే ఉంది 
శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HEREShare This :sentiment_satisfied Emoticon