మనస్సులో మంచి భావాలుంటే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి

మనస్సులో మంచి భావాలుంటే చేసే ప్రతీ పని మంచి ఫలితానిస్తుంది

Get This Quote In English Script  CLCIK HERE
Share This :sentiment_satisfied Emoticon