సిలక సిలక సిలక ఇది సితరాంగి సిలక (దిమాక్ ఖరాబ్) సాంగ్ లిరిక్స్ ఇ స్మార్ట్ శంకర్ (2019) తెలుగు సినిమా


Album : Ismart Shankar

Starring: Ram Pothineni, Nidhhi Agerwal, Nabha Natesh
Music : Mani Sharma
Lyrics- Kasarla Shyam 
Singers : Keerthana Sharma, Saketh
Producer: Puri Jagannadh, Chamme Kaur
Director: Puri Jagannadh
Year: 2019


English Script Lyrics CLick HEreవాని ఎద మీద ఉండేటి ఘమ ఘమ గంధాలు సంద మామయ్యలో
నా రైక ముడి మీద రాలిన సాలయ్య రంగ రామయ్యలో
దాని నడుముకి ఉండేటి బిళ్ళల మొలతాడు సంద మామయ్యలో
నా పట్టు కుచ్చుల కోకకంటిన సాలయ్య రంగ రామయ్యలో

సిలక సిలక సిలక ఇది సితరాంగి సిలక
పిలగ పిలగ పిలగ పెట్టి పోరా సురక
గిరక గిరక గిరక ఇది సెద బాయి గిరక
ఉరక ఉరక ఉరక సొట్ట బుగ్గే కొరక
జిలెలమ్మ జిట్ట పిల్ల పాల పిట్ట
జిలెలమ్మ జిట్ట నిన్నే తేలై కుట్టా
ఉంటె దమ్ముంటే నీ పూల పక్క
ఏస్తా చల్లేసేయ్ నీ సెమట సుక్క
వస్తా తాగేస్తా నీ సోకె గటక
ఏస్తా ఏయిస్తా నీ తోటే గుటక
జిలెలమ్మ జిట్ట పిల్ల పాల పిట్ట
జిలెలమ్మ జిట్ట నిన్నే తేలై కుట్టా
సి సి సి సి సిలక సిలక సిలక ఇది సితరాంగి సిలక
పిలగ పిలగ పిలగ పెట్టి పోరా సురక
గిరక గిరక గిరక ఇది సెద బాయి గిరక
ఉరక ఉరక ఉరక సొట్ట బుగ్గే కొరక

ఏందిరా బాయి పోరి మీద పోరి ఉంది
అది ఇది కాద్ అదే ఇది
అది ఇది కాద్ అదే ఇది

పట్టుకొని జోకిస్తే చేటాకే నడుము
దిమాక్ ఖరాబ్ దిమాక్ ఖరాబ్
తట్టుకొని ఊపేస్తా పటాక్ అయ్యి తడుము
దిం దిం దిం దిం దిమాక్ ఖరాబ్
సత్తువని చూపిస్తే పిల్లోడ దినము
దత్తతనే ఇస్తారా మల్లెపూల వనము
ఇస్మార్ట్ ఏ ఈ శంకరు
పేల్చేస్తా నీ బంకరు
వస్తావా నా సెంటరు
చూస్తారా నీ టెంపెరు
అసలుకు నే కిరాకే నన్నే గెలక్కే
మసులుతుంది दिमगे నువ్వే ఫసక్కే
జిలెలమ్మ జిట్ట పిల్ల పాల పిట్ట
జిలెలమ్మ జిట్ట నిన్నే తేలై కుట్టా
సిలక సిలక సిలక ఇది సితరాంగి సిలక
పిలగ పిలగ పిలగ పెట్టి పోరా సురక
గిరక గిరక గిరక ఇది సెద బాయి గిరక
ఉరక ఉరక ఉరక సొట్ట బుగ్గే కొరక
“పిలగ పిలగ పిలగ పెట్టి పోరా సురక
ఒంపులలో దాచుంచా చెకుముఖి రాళ్ళు
దిమాక్ ఖరాబ్ దిమాక్ ఖరాబ్

నిప్పులనే పుట్టించు తాకించే వేళ్ళు
దిం దిం దిం దిం దిమాక్ ఖరాబ్
ఏన్నీళ్ళనే మింగేసి యమాగుంది ఒళ్ళు
తిన్నెలపై మంచేసా చలో జొన్న సేలు
ఇస్మార్ట్ ఏ ఈ శంకరు
సమరంలో యమకింకరు
అట్లయితే నువ్వు సూపరు
స్వర్గాలే మన ప్రోపరు
ముద్దులకే గిరాకే పొద్దు పోయాకే
ఒద్దు అంటే సిరాకే తెల్ల వారాకే

జిలెలమ్మ జిట్ట పిల్ల పాల పిట్ట
జిలెలమ్మ జిట్ట నిన్నే తేలై కుట్టా
సిలక సిలక సిలక ఇది సితరాంగి సిలక
పిలగ పిలగ పిలగ పెట్టి పోరా సురక
గిరక గిరక గిరక ఇది సెద బాయి గిరక
ఉరక ఉరక ఉరక సొట్ట బుగ్గే కొరక
Share This :sentiment_satisfied Emoticon