సౌందర్యలహరీ సాంగ్ లిరిక్స్ సాక్ష్యం (2018) తెలుగు సినిమా


Album : Saakshyam

Starring: Bellam Konda Sai Sreenivas, Pooja Hegde
Music : Harshavardhan Rao
Lyrics-Anant Sriram
Singers : Jithin, Aarthi
Producer: Abhishek Nama
Director: Sriwass
Year: 2018
లహరీ లహరీ లహరీ లహరీ
ఓ క్యూటు క్యూటు క్యూటుగా
మాటలాడుతుంటె నువ్వలా
కోటి సింఫనీలనే విన్న ఫీలు
నాకు వస్తదే మరీ
ఓ స్వీటు స్వీటు స్వీటూగా
స్మైలు చిందుతోంటె నువ్వలా
హార్టు లోపలెక్కడో ఉన్న హాయి
పైకి తంతదే మరి
కసిరే కళ్ళతో నువ్వు పోట్లాడితే
సరదాగ తోచినాదె ఆ మెమొరీ
ఓణీ అంచుతో నువ్వలా తాకితే
ఒకలాంటి కైపు రేపుతుంది మరీ

సౌందర్యలహరీ ఐ యామ్ ఇన్ లవ్ లహరీ
యూ ఆర్ మై లహరీ బేబీ యూ ఆర్ మై హనీ
సౌందర్య లహరీ హరిలో రంగ హరీ
ఇపుడీ లోకంలో నువ్వే నాకు దారి.

I am feeling like it's raining
in my heart you baby 
You are so traditional
వందనం baby
I can't move my eyes on you
my cutie baby
i really falling for you crazy
you my honey

గుండెలో ఏదో గాయమైందే
కారణం నువ్వే అంటూ ఉందే
నువ్వు పంచుతున్నా తీపి ముందు
ఎంత గాయమైనా చిన్నదే

ఆఆఆ వదలమంటూనే వదులుకోలేని
గొడవలా ఉందోయ్ నాకు నీతో
విసుగుకుంటూనే విడిచి పోలేని
మాయదారి కర్మమేమిటో

విసుగో కోపమో ఏదైనా సరే
నువ్వు చూపుతోంటే సైతుగుంది మరి
చాలా మందిలో నీలా ఎవ్వరే
నువ్వు లైఫులోన పేద్ద డిస్కవరీ  

సౌందర్యలహరీ ఐ యామ్ ఇన్ లవ్ లహరీ
యూ ఆర్ మై లహరీ బేబీ యూ ఆర్ మై హనీ
సౌందర్య లహరీ హరిలో రంగ హరీ
ఇపుడీ లోకంలో నువ్వే నాకు దారి.

పమ గమ రీ దప మగ మ రీ గమ ప
నిసరి గమప మదద నిసరీరి 
పమ రిగరిస నిరి స నిస దపమ దని 
సస పప రిరి నిసరి గమ పమ ఆఆఆఆ
 
I am feeling like it's raining
in my heart you baby 
You are so traditional
వందనం baby

వందనం రఘు నందనా..
Share This :sentiment_satisfied Emoticon