ఆలోచనలలో విశ్వాసం | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభోదయం

good morning quotes telugu images download good morning quotes telugu in share chat good morning telugu love quotes images


ఆలోచనలలో విశ్వాసం, 

కార్యాలలో ధైర్యం, 
మాటలలో వివేకం, 

జీవితం లో సేవా భావం
ఎప్పుడూ కలిగి ఉండాలి శుభోదయం 


Get This Quote In English Script


Share This :sentiment_satisfied Emoticon