కీరవాణి కరోనా పాట లిరిక్స్

 


కీరవాణి కరోనా సాంగ్ - 2020

సంగీతం : కీరవాణి    

సాహిత్యం : కీరవాణి

గానం : కీరవాణి 


Oh... My dear girls...

dear boys.. dear madams..

భారతీయులారా !

ఎక్కడో పుట్టి, ఎక్కడో పెరిగి,

ఇక్కడే చేరింది మహమ్మారి రోగమొక్కటి

ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే వుండి

ఉక్కు సంకల్పంతో

తరుముదాము దాన్ని బయటికి


We will stay at home

We will stay at home

We stay safe

We will stay at home

We will stay at home

We stay safe


ఉత్తుత్తి వార్తలు పుకారులన్నీ నమ్మకండి

అదిగో పులి అంటే ఇదిగో తోక అని బెదరకండి

విందులు పెళ్లిళ్లు వినోదాలు కాస్త మానుకోండి

బతికుంటే బలుసాకు తినగలమని తెలుసుకోండి


కాస్తయినా వ్యాయామం రోజూ చెయ్యండి

కూస్తయినా వేన్నీళ్ళు తాగుతుండండి

అనుమానం వచ్చిన ప్రతిసారి

వెనువెంటనే చేతుల్ని కడుగుతుండండి


ఇల్లు ఒళ్ళు మనసు శుభ్రపరచుకుంటే

ఇలలోనే  ఆ స్వర్గాన్ని చూడొచ్చండి

ఇష్ట దేవతల్ని కాస్త తలచుకుంటే

ఏ కష్టమైనా అవలీలగా దాటొచ్చండి


We will stay at home

We will stay at home

We stay safe

We will stay at home

We will stay at home

We stay safe


ఎక్కడో పుట్టి, ఎక్కడో పెరిగి,

ఇక్కడే చేరింది మహమ్మారి రోగమొక్కటి

ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే వుండి

ఉక్కు సంకల్పంతో

తరుముదాము దాన్ని బయటికి 


సొంత ప్రాణాలను పణంగా

పెట్టిన త్యాగమూర్తులు

మనలోనే వున్నారు

మనుషుల్లో దేవుళ్ళు

డాక్టర్లు నర్సులూ

కనబడని శత్రువుతో

పోరాటం చేస్తున్న

సమరయోధులు

పోలీసులంటే ఎవరో కాదు

మన కుటుంబ సభ్యులు


చెత్తను మురికిని మలినాలనన్నీ

ఎత్తి పారేసేటి ఏక వీరులు

పారిశుధ్య పనులు చేసే చేతులకి

సరిపోవు వేవేల కోటిదండాలు

కన్న తల్లి తండ్రి కూడా చాలరండి

ఏమిచ్చుకుంటే వారి ఋణము తీరేనండి

మానవ సేవకు అంకితమైన వాళ్లు

క్షేమంగానే వుండాలని ప్రార్థించండి


We will stay at home

We will stay at home

We stay safe

We will stay at home

We will stay at home

We stay safe 

Share This :sentiment_satisfied Emoticon