చిరునవ్వు ,మౌనం | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభరాత్రిచిరునవ్వు ,మౌనం 
అనేవి రెండు గొప్ప ఆయుధాలు..
చిరునవ్వు ఎన్నో సమస్యలకు 
పరిష్కారం చూపిస్తే..
మౌనం ఎన్నో సమస్యల్ని
మన దగ్గరికి రాకుండా చేస్తుంది..!!శుభరాత్రి 


Get This Quote IN English Fonts CLick Here

Share This :sentiment_satisfied Emoticon