నరవరా ఓ కురువరా సాంగ్ లిరిక్స్ నర్తనశాల (1963) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

Nartanasala Theme Song Lyrics, Nartanasala Title Song Lyrics, Nartanasala Remix Song Lyrics, Nartanasala All Songs, Nartanasala full album lyrics, Nartanasala aardefilmy news, Nartanasala, Nartanasala lyrics download, Nartanasala melody song lyrics, Nartanasala Romantic Song lyrics, Nartanasala Traditional Song Lyrics, Nartanasala dj songs lyrics, Nartanasala all songs in single lyrics, full album lyrics, Nartanasala telugu lyrics, Nartanasala Telugu Movie Songs Lyrics, Nartanasala mp3 songs lyrics, Nartanasala aarde lyrics, Nartanasala Classic Movie Lyrics, Nartanasala Mass Movie Lyrics, Nartanasala Hero Entrance Song Lyrics, download songs aarde songs, Nartanasala aarde songs, Nartanasala 1963 lyrics, download Nartanasala lyrics in single file, Nartanasala full songs, watch Nartanasala lyrics, Nartanasala film lyrics, Nartanasala Hottest Song Lyrics, Nartanasala Telugu, Nartanasala dj mashup songs lyrics, Nartanasala party song lyrics,Album : Nartanasala


Starring: N. T. Rama RaoSavitriS. V. Ranga Rao

Music : Susarla Dakshinamurthi

Lyrics-Samudrala  Raghavacharya 

Singers : S. Janaki 

Producer: C. Lakshmi Rajyam, C. Sridhar Rao

Director: Kamalakara Kameswara Rao

Year: 1963


English Fonts Lyrics Click Here  నరవరా ఓ కురువరా సాంగ్ లిరిక్స్ నరవరా....ఆ ఆ ఆ

నరవరా ఓ కురువరా.. 

నరవరా ఓ కురువరా

వీరుల నీకు సరి.. లేరనీ

సరసులలో జాణవనీ

విన్నారా.. కన్నారా..

విన్నారా కన్నారా కనులారా


సురపతి నెదిరించి రణాన 

పశుపతి మురిపించి బలాన

సురపతి నెదిరించి రణాన 

పశుపతి మురిపించి బలాన


సాటి లేని వీరుండన్న యశమును గన్నా

సాటి లేని వీరుండన్న యశమును గన్నా


అర్జున ఫల్గుణ పార్థ కిరీటి 

బిరుదు గొన్న విజయా 


నరవరా....ఆ ఆ ఆ 

నరవరా ఓ కురువరా.. 

నరవరా ఓ కురువరా 

వీరుల నీకు సరి.. లేరనీ 

సరసులలో జాణవనీ 

విన్నారా.. కన్నారా.. 

విన్నారా కన్నారా కనులారా 


నిను గనీ తల ఊచే ఉలూచీ 

కొనుమనీ చెయి సాచే సుభద్రా

నిను గనీ తల ఊచే ఉలూచీ 

కొనుమనీ చెయి సాచే సుభద్రా


నీదు వన్నె చిన్నె గన్న చెలువల మిన్న

నీదు వన్నె చిన్నె గన్న చెలువల మిన్న


అలరుల విలుతుని 

ములుకుల గురియై 

వలపులమ్ముకొనురా


నరవరా....ఆ ఆ ఆ 

నరవరా ఓ కురువరా.. 

నరవరా ఓ కురువరా 

వీరుల నీకు సరి.. లేరనీ 

సరసులలో జాణవనీ 

విన్నారా.. కన్నారా.. 

విన్నారా కన్నారా కనులారా

tags


Naravara O Kuruvara Lyrics print, Naravara O Kuruvara Movie Song Lyrics Translation, Naravara O Kuruvara Lyrics Meanings, Naravara O Kuruvara Telugu Naravara O Kuruvara  Nartanasala Audio Songs Listen Online,  Nartanasala Naravara O Kuruvara Lyrics,  Nartanasala Naravara O Kuruvara Telugu Song Lyrics,  Nartanasala Naravara O Kuruvara Telugu Songs Lyrics pdf,  Nartanasala Naravara O Kuruvara Lyrics print, Naravara O Kuruvara Song Lyrics in Telugu from  Nartanasala, N. T. Rama Rao  Nartanasala Movie Song Lyrics,  Nartanasala Movie Naravara O Kuruvara Song Lyrics, Naravara O Kuruvara Song Lyrics English, Naravara O Kuruvara Song Lyrics Translation, Naravara O Kuruvara Song Lyrics Meanings, Naravara O Kuruvara Song Lyrics Print, Naravara O Kuruvara Song Lyrics pdf, Naravara O Kuruvara Song Lyrics Download,  Nartanasala Naravara O Kuruvara Movie Song Lyrics Translation,  Nartanasala Naravara O Kuruvara Lyrics Meanings,  Nartanasala Naravara O Kuruvara Telugu  Nartanasala Naravara O Kuruvara  Nartanasala Audio Songs Listen Online, Naravara O Kuruvara Lyrics from  Nartanasala movie, Naravara O Kuruvara Lyrics from  Nartanasala, Naravara O Kuruvara Telugu Songs Lyrics, Naravara O Kuruvara  Nartanasala Movie Song Lyrics Telugu Translation, Naravara O Kuruvara Lyrics Telugu Meanings print, N. T. Rama Rao  Nartanasala movie lyrics, N. T. Rama Rao  Nartanasala Movie Song Lyrics, N. T. Rama Rao  Nartanasala Movie Naravara O Kuruvara Song lyrics, N. T. Rama Rao  Nartanasala Telugu Songs Lyrics, N. T. Rama Rao  Nartanasala Telugu Naravara O Kuruvara Song lyrics download, Pdf, Print, Transalation, Meanings, N. T. Rama Rao  Nartanasala movie Naravara O Kuruvara Song lyrics, Nartanasala  aarde lyrics, N. T. Rama Rao  Nartanasala Movie Naravara O Kuruvara Song Lyrics download,  Nartanasala Movie Songs lyrics, Naravara O Kuruvara aarde lyrics, audio songs,

Share This :sentiment_satisfied Emoticon