ఎదగడమే గొప్ప | కోట్స్ | Telugu Quotes | శుభరాత్రి


friendship quotes in telugu love failure quotes in telugu good morning quotes in telugu jesus quotes in telugu manchi matalu good morning images in telugu inspirational quotes in telugu


జీవితంలో పది మందిని 
బాధపెట్టి ఎదగడం గొప్ప కాదు..
పది మంది బాధను 
తీర్చి ఎడగడమే గొప్ప..!!


శుభరాత్రి Get This Quote In English Fonts Click Here


marriage wishes in telugu
marriage day wishes in telugu
swami vivekananda quotes in telugu
koteshans
relationship quotes in telugu
heart touching quotes in telugu
Share This :sentiment_satisfied Emoticon