హేయ్ అబ్బాయి సాంగ్ లిరిక్స్ శ్రీకారం (2020) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

Sreekaram mp3 songs lyrics free download, Sharwanand Sreekaram mp3 songs lyrics free download,   Sreekaram (2021) mp3 songs lyrics download, Sharwanand,  Song Lyrics Print, Hey Abbayi Song Lyrics pdf, Hey Abbayi Song Lyrics Download, Sreekaram songs lyrics free download, Sreekaram telugu songs lyrics free download, download Sreekaram telugu songs lyrics, Sreekaram mp3 songs lyrics free download, Sharwanand Sreekaram mp3 songs lyrics free download,   Sreekaram aarde lyrics (2021) mp3 songs, Sreekaram (2021) mp3 songs lyrics download, Sharwanand Sreekaram mp3 songs lyrics, Sharwanand Sreekaram aarde lyrics, Sharwanand Sreekaram aarde lyrics, Sreekaram mp3 songs lyrics, Sreekaram aarde lyrics, Sreekaram aardelyrics, Sreekaram aardelyrics com, Sreekaram aardelyrics.com, Sreekaram songs lyrics download, aarde lyrics Sreekaram, Sreekaram songs lyrics free download, Sreekaram mp3 songs lyrics, Sreekaram aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, Sreekaram telugu movie songs lyrics free download, Sreekaram lyrics,Sreekaram Romantic Song lyrics, Sreekaram Traditional Song Lyrics, Sreekaram dj songs lyrics, Sreekaram all songs in single lyrics, full album lyrics, Sreekaram telugu lyrics, Sreekaram Telugu Movie Songs Lyrics, Sreekaram mp3 songs lyrics, Sreekaram aarde lyrics, Sreekaram Classic Movie Lyrics, Sreekaram Mass Movie Lyrics, Hey Abbayi song Lyrics, Hey Abbayi Telugu Song Lyrics, Hey Abbayi Telugu Song Lyrics in  Sreekaram, Hey Abbayi Telugu Song Telugu Lyrics in  Sreekaram, Hey Abbayi Telugu Song Telugu Lyrics  Sreekaram, Hey Abbayi Lyrics print, Hey Abbayi Movie Song Lyrics Translation, Hey Abbayi Lyrics Meanings, Hey Abbayi Telugu Hey Abbayi  Sreekaram Audio Songs, Sreekaram mp3 songs lyrics free download, Sharwanand Sreekaram mp3 songs lyrics free download,   Sreekaram (2021) mp3 songs lyrics download, Sharwanand Sreekaram mp3 songs lyrics, Sharwanand Sreekaram aarde lyrics, Sharwanand Sreekaram aarde lyric Sreekaram aarde lyrics (2021) mp3 songs, Sreekaram (2021),  Sreekaram - All Songs Lyrics, Videos | Sharwanand, Rao Ramesh, Sr Naresh, Sai Kumar, Priyanka Arul Mohan & Amani,  Sreekaram Songs Lyrics & Videos starring Sharwanand, Rao Ramesh, Sr Naresh, Sai Kumar, Priyanka Arul Mohan & Amani, The album is composed by Mickey J Mayer and lyrics are penned by Penchal Das, Sreekaram New Songs Lyrics, Sreekaram All Song Lyrics, Download Sreekaram Lyrics, Sreekaram Proudced By Ram Achanta, Gopi Achanta, Sreekaram Directed By Kishor.B, Sreekaram Sharwanand, Rao Ramesh, Sr Naresh, Sai Kumar, Priyanka Arul Mohan & Amani As Lead Pair Song Lyrics, Hey Abbayi Lyrics, Hey Abbayi Song full Lyrics, Sreekaram Songs Lyrics, Sreekaram Lyrics, Sreekaram (2021) Lyrics, Sreekaram, Sreekaram Music Lyrics, All lyrics, Sreekaram movie lyrics, Sreekaram dialogue lyrics, Sreekaram movie, Sreekaram Item Song Lyrics, Sreekaram Theme Song Lyrics,


Album : Sreekaram


Starring: SharwanandPriyanka Arul Mohan

Music : Mickey J Meyer

Lyrics-Krishna Kanth

Singers :Nutana Mohan , Hymath 

Producer: Ram Achanta, Gopi Achanta

Director: Kishor.B

Year: 2020

English Script Lyrics Click Here  హేయ్ అబ్బాయి సాంగ్ లిరిక్స్ 
నో నో వద్దన్నా నిను ఫాలో చేస్తున్నా

ఏదో రోజు ఎస్ అంటావని ఎదురే చూస్తున్నా

హే పో పో పోమ్మన్నా పడిగాపే కాస్తున్నా

గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయ్యే మూమెంట్ కోసం ప్లానే వేస్తున్నా

సారీ అన్నా క్షమిస్తానా నే వింటానా వస్తా ఏమైనా


హేయ్ అబ్బాయి హే హేయ్ అబ్బాయి

ఇంకా ఫోజులు చాలోయి కాస్తా ఇటేపు చూడోయి

హేయ్ అబ్బాయి హే హేయ్ అబ్బాయి

సిగ్గేంటోయ్ అబ్బాయి నీకే ముద్దోటిచ్చి పోగొట్టెయ్నా 


హేయ్ అబ్బాయి హే హేయ్ అబ్బాయి

నేను చూస్తున్నా పరువే తీసేస్తున్నా

పోనీ పాపం అమ్మాయంటు వదిలేస్తూఉన్నా

నీదే తప్పున్నా ఇన్నాళ్ళు తగ్గున్నా

పడనే నేను వదిలేయ్ నన్ను ఆపేయ్ అంటున్నా

నువ్వేమన్నా వస్తానన్నా నే వింటానా బుద్దిగా ఆగమ్మా


హేయ్ అమ్మాయి హే హేయ్ అమ్మాయి

ఆపేసెయ్ గోలంటూ ఇంకా ఎలాగ చెప్పాలి

హేయ్ అమ్మాయి హే హేయ్ అమ్మాయి

ఓ మీదేపడిపోయి ఇట్టా కలరింగ్ ఇస్తే కట్ చేసెయ్ నా


తెగ ప్రేమే ఉన్నా నీ పైన చీపయ్యానా

తొలిచూపుల్లోనే మనసు నీదే తెలుసుకున్నా

ఇక అప్పట్నుంచే ఏమైనా నీతో ఉన్నా

ఒక నిన్నే నిన్నే తగిన జోడనే ఊహిస్తున్న

నేడని రేపని ఎంతకాలమే అయినా

ఏదీ చూడక ఒక్కమాటపై నేనున్నా

అయినా నీకిది అర్థమైననూ కాకున్నా

అసలే నిన్ను వదిలేపోను నీతోపాటే నేనుంటా, హేయ్


హేయ్ అబ్బాయి హే హేయ్ అబ్బాయి

ఇంకా ఫోజులు చాలోయి కాస్తా ఇటేపు చూడోయి

హేయ్ అబ్బాయి హే హేయ్ అబ్బాయి

సిగ్గేంటోయ్ అబ్బాయి నీకే ముద్దోటిచ్చి  పోగొట్టెయ్నా


 
tags

Priyanka Arul Mohan & Amani, The album is composed by Mickey J Mayer and lyrics are penned by Penchal Das, Sreekaram New Songs Lyrics, Sreekaram All Song Lyrics, Download Sreekaram Lyrics, Sreekaram Proudced By Ram Achanta, Gopi Achanta, Sreekaram Directed By Kishor.B, Sreekaram Sharwanand, Rao Ramesh, Sr Naresh, Sai Kumar, Priyanka Arul Mohan & Amani As Lead Pair Song Lyrics, Hey Abbayi Lyrics, Hey Abbayi Song full Lyrics, Sreekaram Songs Lyrics, Sreekaram Lyrics, Sreekaram (2021) Lyrics, Sreekaram, Sreekaram Music Lyrics, All lyrics, Sreekaram movie lyrics, Sreekaram dialogue lyrics, Sreekaram movie, Sreekaram Item Song Lyrics, Sreekaram Theme Song Lyrics, Sreekaram Title Song Lyrics, Sreekaram Remix Song Lyrics, Sreekaram All Songs, Sreekaram full album lyrics, Sreekaram aardefilmy news, Sreekaram, Sreekaram lyrics download, Sreekaram melody song lyrics, Sreekaram Romantic Song lyrics, Sreekaram Traditional Song Lyrics, Sreekaram dj songs lyrics, Sreekaram all songs in single lyrics, full album lyrics, Sreekaram telugu lyrics, Sreekaram Telugu Movie Songs Lyrics, Sreekaram mp3 songs lyrics, Sreekaram aarde lyrics, Sreekaram Classic Movie Lyrics, Sreekaram Mass Movie Lyrics, Hey Abbayi song Lyrics, H  Hey Abbayi Song Lyrics in Telugu from  Sreekaram, Sharwanand  Sreekaram Movie Song Lyrics,  Sreekaram Movie Hey Abbayi Song Lyrics, Hey Abbayi Song Lyrics English, Hey Abbayi Song Lyrics Translation, Hey Abbayi Song Lyrics Meanings, Hey Abbayi Song Lyrics Print, Hey Abbayi Song Lyrics pdf, Hey Abbayi Song Lyrics Download,  Sreekaram Hey Abbayi Movie Song Lyrics Translation,  Sreekaram Hey Abbayi Lyrics Meanings,  Sreekaram Hey Abbayi Telugu  Sreekaram Hey Abbayi  Sreekaram Audio Songs Listen Online,


Share This :sentiment_satisfied Emoticon