బతకడం గొప్ప కాదు | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం

 

telugu good morning photos funny good morning images in telugu good morning love images in telugu subhodayam messages in telugu good morning inspirational quotes in telugu good morning images hd telugu good morning bible quotes in telugu


నమ్మకమైనా, గౌరవమైనా,

ప్రాణమైనా ఒక్కసారి పోతే 

మళ్ళీ తిరిగిరావు..
బతకడం గొప్ప కాదు..
నిజాయితీగా 

బతకడం గొప్ప


శుభోదయం


Get This Quote In English Script Click Here
good morning friends telugu
sunday good morning images in telugu
happy sunday images in telugu
lakshmi devi good morning images in telugu
good morning telugu messages
good night images with quotes in telugu


Share This :sentiment_satisfied Emoticon