నిమిషం నిర్లక్ష్యం | తెలుగు నీతి సూక్తులు | Aarde Lyrics
ఒక్క నిమిషం నిర్లక్ష్యం 

చేయడం వలన 

కోల్పోయిన అవకాశం..
ఒక దశాబ్దకాలం 

వేచివున్నా దక్కకపోవచ్చు..!!


Get This Quote In English Fonts Click Here


 aarde lyrics, telugu bible quotes for youth hd, yadava telugu quotes, youtube telugu quotes, best telugu quotes about yoga, telugu quotes for time, quotes on time in telu

Share This :sentiment_satisfied Emoticon