ఒకే ఒక లోకం నువ్వే సాంగ్ లిరిక్స్ శశి (2021) తెలుగు సినిమా | Aarde Lyrics

Okey Oka Lokam Telugu Song Telugu Lyrics  Sashi, Okey Oka Lokam Lyrics print, Okey Oka Lokam Movie Song Lyrics Translation, Okey Oka Lokam Lyrics Meanings, Okey Oka Lokam Telugu Okey Oka Lokam  Sashi Audio Songs Listen Online,  Sashi Okey Oka Lokam Lyrics,  Sashi Okey Oka Lokam Telugu Song Lyrics,  Sashi Okey Oka Lokam Telugu Songs Lyrics pdf,  Sashi Okey Oka Lokam Lyrics print, Okey Oka Lokam Song Lyrics in Telugu from  Sashi, Aadi  Sashi Movie Song Lyrics,  Sashi Movie Okey Oka Lokam Song Lyrics, Okey Oka Lokam Song Lyrics English, Okey Oka Lokam Song Lyrics Translation, Okey Oka Lokam Song Lyrics Meanings, Okey Oka Lokam Song Lyrics Print, Okey Oka Lokam Song Lyrics pdf, Okey Oka Lokam Song Lyrics Download, Sashi songs lyrics free download, Sashi telugu songs lyrics free download, download Sashi telugu songs lyrics, Sashi mp3 songs lyrics free download, Aadi Sashi mp3 songs lyrics free download,   Sashi aarde lyrics (2021) mp3 songs, Sashi (2021) mp3 songs lyrics download, Aadi Sashi mp3 songs lyrics, Aadi Sashi aarde lyrics, Aadi Sashi aarde lyrics, Sashi mp3 songs lyrics, Sashi aarde lyrics, Sashi aardelyrics, Sashi aardelyrics com, Sashi aardelyrics.com, Sashi songs lyrics download, aarde lyrics Sashi, Sashi songs lyrics free download, Sashi mp3 songs lyrics, Sashi aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, Sashi telugu movie songs lyrics free download, Sashi lyrics,
 

Album : Sashi


Starring: Aadi Surabhi

Music : Arun Chiluveru

Lyrics-Chandra Bose 

Singers :Sid Sriram 

Producer: R P Varma, Chavali Ramanjaneyulu & Chintalapudi Srinivasarao

Director: Srinivas Naidu Nadikatla

Year: 2021

English Script Lyrics Clcik Hereఒకే ఒక లోకం నువ్వే సాంగ్ లిరిక్స్
ఒకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలోన అందం నువ్వే

అందానికే హృదయం నువ్వే నాకే అందావే

ఎకాఎకీ కోపం నువ్వే కోపంలోన దీపం నువ్వే

దీపం లేని వెలుతురు నువ్వే ప్రాణాన్నిలా వెలిగించావే

నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించనా నన్ను నన్నుగా అందించనా

అన్ని వేళలా తోడుండనా జన్మజన్మలా జంటవ్వనా


ఒకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలోన అందం నువ్వే

అందానికే హృదయం నువ్వే నాకే అందావే

ఎకాఎకీ కోపం నువ్వే కోపంలోన దీపం నువ్వే

దీపం లేని వెలుతురు నువ్వే ప్రాణాన్నిలా వెలిగించావే

నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించనా నన్ను నన్నుగా అందించనా

అన్ని వేళలా తోడుండనా జన్మజన్మలా జంటవ్వనా


ఓఓ కళ్ళతోటి నిత్యం నిన్నే కౌగిలించనా

కాలమంతా నీకే నేను కావలుండనా ఆఆ

ఓఓ కళ్ళతోటి నిత్యం నిన్నే కౌగిలించనా

కాలమంతా నీకే నేను కావలుండనా ఆఆ

నిన్న మొన్న గుర్తే రాని సంతోషాన్నే పంచైనా

ఎన్నాళ్లైనా గుర్తుండేటి ఆనందంలో ముంచైనా

చిరునవ్వులే సిరిమువ్వగా కట్టనా


క్షణమైనా కనబడకుంటే ప్రాణమాగదే

అడుగైనా దూరం వెళితే ఊపిరాడదే ఏఏ ఏ ఏ

ఎండే నీకు తాకిందంటే చెమటే నాకు పట్టేనే

చలే నిన్ను చేరిందంటే వణుకు నాకు పుట్టేనే

దేహం నీది నీ ప్రాణమే నేనులే


ఒకే ఒక లోకం నువ్వే లోకంలోన అందం నువ్వే

అందానికే హృదయం నువ్వే నాకే అందావే

ఎకాఎకీ కోపం నువ్వే కోపంలోన దీపం నువ్వే

దీపం లేని వెలుతురు నువ్వే ప్రాణాన్నిలా వెలిగించావే

నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించనా నన్ను నన్నుగా అందించనా

అన్ని వేళలా తోడుండనా జన్మజన్మలా జంటవ్వనాtgs


Okey Oka Lokam Telugu Song Telugu Lyrics  Sashi, Okey Oka Lokam Lyrics print, Okey Oka Lokam Movie Song Lyrics Translation, Okey Oka Lokam Lyrics Meanings, Okey Oka Lokam Telugu Okey Oka Lokam  Sashi Audio Songs Listen Online,  Sashi Okey Oka Lokam Lyrics,  Sashi Okey Oka Lokam Telugu Song Lyrics,  Sashi Okey Oka Lokam Telugu Songs Lyrics pdf,  Sashi Okey Oka Lokam Lyrics print, Okey Oka Lokam Song Lyrics in Telugu from  Sashi, Aadi  Sashi Movie Song Lyrics,  Sashi Movie Okey Oka Lokam Song Lyrics, Okey Oka Lokam Song Lyrics English, Okey Oka Lokam Song Lyrics Translation, Okey Oka Lokam Song Lyrics Meanings, Okey Oka Lokam Song Lyrics Print, Okey Oka Lokam Song Lyrics pdf, Okey Oka Lokam Song Lyrics Download, Sashi songs lyrics free download, Sashi telugu songs lyrics free download, download Sashi telugu songs lyrics, Sashi mp3 songs lyrics free download, Aadi Sashi mp3 songs lyrics free download,   Sashi aarde lyrics (2021) mp3 songs, Sashi (2021) mp3 songs lyrics download, Aadi Sashi mp3 songs lyrics, Aadi Sashi aarde lyrics, Aadi Sashi aarde lyrics, Sashi mp3 songs lyrics, Sashi aarde lyrics, Sashi aardelyrics, Sashi aardelyrics com, Sashi aardelyrics.com, Sashi songs lyrics download, aarde lyrics Sashi, Sashi songs lyrics free download, Sashi mp3 songs lyrics, Sashi aarde lyrics telugu songs free download aarde lyrics, Sashi telugu movie songs lyrics free download, Sashi lyrics,

Share This :sentiment_satisfied Emoticon