విశ్వంలో అత్యంత | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి
విశ్వంలో అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధం
ఒకరిని ప్రభావితం చేయడమే


-రామ్ పోతురాజు

శుభరాత్రి


Get This Quote In English Script Click Here
quotes with images, love you bangaram quotes telugu, i miss you love quotes telugu, love yourself quotes in telugu, l love you quotes telugu, quotes on parents love in telugu, best quotes on parents in telugu, telugu quotes for parents, quotes on parents in telugu, quotation on parents in telugu, telugu quotes images download, telugu quotes images free download, telugu quotes images good night, telugu quotes images good morning, telugu quotes images on love, telugu quotes images hd download, telugu sad quotes images aarde lyrics, telugu life quotes images free download, telugu

Share This :sentiment_satisfied Emoticon