నీ విజయాన్ని అడ్డుకునేది | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయం
నీ విజయాన్ని అడ్డుకునేది 

నీలోని ప్రతికూల ఆలోచనలే 
కింద పడ్డామని ప్రయత్నం  ఆపేస్తే 
ఎన్నటికీ విజయం సాధించలేం 


శుభోదయం


Get This Quote In English Script Click Here


telugu quotes images, telugu sad love quotes images, telugu movie love quotes images, telugu marriage quotes images, telugu money quotes images, telugu moral quotes images, telugu morning quotes images, telugu mother quotes images, love quotes telugu movie images, mothers day telugu quotes images, telugu movie images with quotes in english, feel my love telugu quotes images, love quotes telugu images new, telugu nice quotes images, new year telugu quotes images, telugu quotes on pics, ontari telugu quotes images, how to write telugu quotes on images, telugu quotes on life images, telugu quotes on mother withShare This :sentiment_satisfied Emoticon