గృహ లక్ష్మి (సీరియల్) టైటిల్ సాంగ్ లిరిక్స్ - మా టీవీ సీరియల్ | సీరియల్ లిరిక్స్ | Aarde Lyrics

 Album : Intinti Gruhalakshmi [ Maa TV Serial]


Starring: Kasthuri, Hari Krishna

Music :N/A

Lyrics-N/A

Singers :N/A

Producer:N/A

Director: N/A

Year: 2020

aardelyrics.com

English Script Lyrics Click Here


గృహ లక్ష్మి  (సీరియల్) టైటిల్ సాంగ్ లిరిక్స్ నేలతల్లి సహనం నీలో నిండా నింపినావే

నింగి అంత హృదయం నీదని చూపినావే

నువ్వే దారివై నువ్వే  దీపమై 

ఇంటికి దేవతవై కొలువైనావే


గృహ లక్ష్మి.....

గృహ లక్ష్మి .....


ఆలీ లాలన  తల్లి  పాలనా

కలగలిసిన వరం

తాను కరుణామృతం

అత్తామామ  సుఖం కోరుకునే గుణం

అలుపెరగనిది గృహిణి కధనంగృహ లక్ష్మి.....

గృహ లక్ష్మి .....


Tags


intinti gruhalakshmi full serial

intinti gruhalakshmi first episode

intinti gruhalakshmi serial full cast

intinti gruhalakshmi heroine

intinti gruhalakshmi hero

intinti gruhalakshmi hotstar

intinti gruhalakshmi heroine movies

intinti gruhalakshmi heroes episode

intinti gruhalakshmi heroes episode serial

intinti gruhalakshmi in hindi

intinti gruhalakshmi in hotstar

intinti gruhalakshmi in telugu

intinti gruhalakshmi in tamil

intinti gruhalakshmi instagram

intinti gruhalakshmi is remake of

intinti gruhalakshmi serial in other languages

intinti gruhalakshmi serial actress images

intinti gruhalakshmi july 28

intinti gruhalakshmi july

intinti gruhalakshmi kasthuri

intinti gruhalakshmi kannada serial

intinti gruhalakshmi harikrishna

intinti gruhalakshmi serial actor harikrishna

intinti gruhalakshmi latest episodes

intinti gruhalakshmi live

intinti gruhalakshmi live today

intinti gruhalakshmi live serial

intinti gruhalakshmi maa tv

intinti gruhalakshmi maa tv serial cast

intinti gruhalakshmi movie

intinti gruhalakshmi mother name

intinti gruhalakshmi serial actress movies

intinti gruhalakshmi names

intinti gruhalakshmi natak

intinti gruhalakshmi new episode

intinti gruhalakshmi on hotstar

intinti gruhalakshmi october episode

intinti gruhalakshmi october

intinti gruhalakshmi in other languages

intinti gruhalakshmi producer

intinti gruhalakshmi photos

intinti gruhalakshmi prem lover

intinti gruhalakshmi promo

intinti gruhalakshmi please

intinti gruhalakshmi prem instagram

intinti gruhalakshmi remake

intinti gruhalakshmi rating

intinti gruhalakshmi real name

intinti gruhalakshmi roja serial

intinti gruhalakshmi sruthi real name

intinti gruhalakshmi thulasi real name

intinti gruhalakshmi serial actress name

intinti gruhalakshmi serial actress

intinti gruhalakshmi telugu

intinti gruhalakshmi telugu serial cast and crew

intinti gruhalakshmi today

intinti gruhalakshmi thulasi

intinti gruhalakshmi telugu serial actress names

intinti gruhalakshmi today serial

intinti gruhalakshmi upcoming story

intinti gruhalakshmi videos


Share This :sentiment_satisfied Emoticon