జాబిలమ్మవో జాజికొమ్మవో సాంగ్ లిరిక్స్ బన్నీ (2005) తెలుగు సినిమా


Album : Bunny


Starring: Allu Arjun, Gowri Munjal
Music : Devi Sri Prasad
Lyrics-Chandrabose 
Singers :Sagar, Malathy Lakshman
Producer: M. Satyanarayana Reddy
Director: V V Vinayak
Year: 2005

English Script Lyrics Click Here
జాబిలమ్మవో జాజికొమ్మవో సాంగ్ లిరిక్స్
జాబిలమ్మవో జాజికొమ్మవో 
గాజు బొమ్మవో ఓ మైనా ఐలవ్‌యూ 
పచ్చబొట్టువో పుట్టుమచ్చవో 
తేనే పట్టువో ఐడోంట్ నో వాట్‌ టుడూ 
ఇంటిముందు రంగవల్లివో 
ఓ చెలి పెరటిలోన తులసిమొక్కవో 
మందిరాన బంతి పాటవో 
ఓ ప్రియ పలుకుతున్న తెలుగు చిలకవో 
పరిచయం ఇష్టమై 
ఇష్టమే స్నేహమై 
ప్రాణమై నిలిచినావుగ 

జాబిలమ్మవో జాజికొమ్మవో 
గాజు బొమ్మవో ఓ మైన ఐలవ్‌యూ

ఓ నీ పెదాలపైన నా పెదాలతోన
నీ పెదాలపైన నా పెదాలతోన
ఆ పదాలు నీకు రాసి చూపనా 
ఈ క్షణాలలోన అ యుగాలు దాటే 
ఈ క్షణాలలోన అ యుగాలు దాటే
ఆ జగాలలోని ప్రేమ పంచనా 
బొట్టు మీద ఒట్టు పెట్టనా 
కాటుకల్లె కావలుండనా 
గుండె మీద ఒట్టు పెట్టనా 
అడుగు లోన గూడు కట్టనా 
జన్మకే బంధమై ప్రేమకే బానిసై 
పూజకే భక్తుడవ్వనా 

జాబిలమ్మవో జాజికొమ్మవో 
గాజు బొమ్మవో ఓ మైనా ఐలవ్‌యూ

హొ నీ మనస్సులోకి నా మనస్సు చేరి 
నీ మనస్సులోకి నా మనస్సు చేరి
ఆ తపస్సు చేసి ప్రేమ పొందగ 
నీ వయస్సు తోటి నా వయస్సు కూడి 
నీ వయస్సు తోటి నా వయస్సు కూడి
ఆ సమస్యలన్ని ఆవిరవ్వగా 
ముత్యమంత ముద్దుపెట్టనా 
మూడుముళ్ళ బంధమేయనా 
వెన్నెలంత ముద్దుపెట్టనా 
ఏడు జన్మలేకమవ్వనా 
రేయికే రాజునై పగటికే బంటునై 
రాణికే రాజ్యమవ్వనా

జాబిలమ్మవో జాజికొమ్మవో 
గాజు బొమ్మవో ఓ మైనా ఐలవ్‌యూ 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon