రాపిడి లేనిదే వజ్రం | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభరాత్రి

రాపిడి లేనిదే వజ్రం ప్రకాశించదు
అలాగే
కష్టాలు లేనిదే మనిషి పరిపూర్ణత చెందడు


శుభరాత్రిGet This Quote In English Script  CLICK HERE

krishna quotes, telugu love kiss quotes, kshaminchu telugu quotes, kalam telugu quotes, kgf telugu quotes, krishnashtami telugu quotes, kannillu telugu quotes, korikalu telugu quotes, kulam telugu quotes, telugu quotes life, telugu quotes love failure, telugu quotes love sms, telugu quotes life failure, telugu quotes latest, telugu quotes leader, telugu quotes love sad, telugu quotes love images, telugu quotes lyrics, telugu quotes love videos download, telugu quotes lines, telugu quotes love 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon