కొన్ని ప్రశ్నలకు నిశ్శబ్దమే | సూక్తులు | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | శుభోదయంకొన్ని ప్రశ్నలకు నిశ్శబ్దమే సరైన సమాధానం .
కొన్ని సందర్భాలలో చిరునవ్వే సరైన స్పందన


శుభోదయం


Get This Quote In English Script  CLICK HEREtelugu quotes , telugu quotes on time aarde lyrics, telugu quotes love aarde lyrics, telugu quotes on parents, telugu quotes images aarde lyrics, telugu quotes Aarde Lyrics, telugu quotes on friendship, telugu quotes on life, telugu quotes on education, telugu quotes on lies, telugu quotes about money, telugu quotes download aarde lyrics , telugu quotes good night 
Share This :sentiment_satisfied Emoticon