సమయమే తెలియదే సాంగ్ లిరిక్స్ ప్రేమ ప్రైవేటు ఆల్బమ్ (2020) తెలుగు ఆల్బమ్ | Aarde Lyrics

Album : Anchor Ravi (Private Album)


Starring: Ravi, Thanuja
Music : Satya Sagar Polam
Lyrics-Satya Sagar Polam
Singers :Hemachandra, Mounika Reddy
Producer: BlueRabbit Entertainment
Director: BlueRabbit Entertainment
Year: 2020

Telugu Script Lyrics CLick Here
సమయమే తెలియదే సాంగ్ లిరిక్స్


సమయమే తెలియదే.. ఏమో ఏమో నీతో ఉంటుంటే..
సమయమే గడవదే.. ఏమో ఏమో నువ్వే లేకుంటే…

ఇన్నాళ్లుగా నాలో కల… ఎదురైందిలా నీ వల్లే గా
నేనే నువ్వైపోనా… నిన్నే తలపిస్తున్నానా…

దీన్ద్దీన్ తన దిననదినాన.. దీన్ద్దీన్ తన దిననా.
దీన్ద్దీన్ తన దిననదినాన..దీంతానానా..

దీన్ద్దీన్ తన దిననదినాన.. దీన్ద్దీన్ తన దిననా.
దీన్ద్దీన్ తన దిననదినాన..దీంతానానా..

సమయమే…. సమయమే….

రాత్తిరి కలలోన ఉంటావుగా.. నిజమే అనుకున్నా
కనిపించవుగా..

ఉదయం తోలి వెలుగే నువ్వే కాదా..
ఊపిరి చప్పుడుగా మారావుగా..

ప్రాణం నీవెంటే… సాగిపోతుంటే
కాదన్నా మాటే వినక.. నీ కొరకే

నీ మాటే వింటుంటే ఓ పాటలా
అనిపించి ఈ భావం పల్లవిలా..

మనదో వింత కథ, అర్ధం కాదు
ముందే తెలియదుగా సందేహాలు

నీలా నాక్కూడా అనిపిస్తున్నా
తెలిపేదెలాగా అనుకుంటున్నా…

దూరం ఎంతున్నా నీతో నా పయనం..
ఆగి పోదంటా నేనే నీ వశం..

ఉంటాగా ఉన్నాళ్ళు నీకోసమే
కన్నీళ్లను తుడిచేటి నీవే నేనై…

దీన్ద్దీన్ తన దిననదినాన.. దీన్ద్దీన్ తన దిననా.
దీన్ద్దీన్ తన దిననదినాన..దీంతానానా..

దీన్ద్దీన్ తన దిననదినాన.. దీన్ద్దీన్ తన దిననా.
దీన్ద్దీన్ తన దిననదినాన..దీంతానానా..

సమయమే…. సమయమే….
Share This :sentiment_satisfied Emoticon