తలపు తలుపు తెరిచానా స్వయానా సాంగ్ లిరిక్స్ బ్రోచేవారెవరురా (2019) తెలుగు సినిమా

Album : Brochevarevarura

Starring: Sri Vishnu, Nivetha Thomas, Nivetha Pethuraj, Satya Dev
Music : Vivek Sagar
Lyrics-Ramajogayya sastry 
Singers :Vandana Srinivasa
Producer: Vijay Kumar Manyam
Director: Vivek Athreya
Year: 2019

English Script Lyrics CLICK HERE
తలపు తలుపు తెరిచానా స్వయానా
చినుకు చినుకై మెరిసా మనసులోనా
ఓ తడిలేని ఈ తేనెజల్లుల్లోనా
ఓ ఆనందమందుకున్నా
తడాబాటు చూస్తున్నా ఆలోచనగా
సతమతమౌతున్నా
ఎందుకో ఏమో తెలియని మౌనం
తేల్చుకోలేనే సమాధానం.

తలపు తలుపు తెరిచానా స్వయానా
చినుకు చినుకై మెరిసా మనసులోనా

రోజంతా అదే ధ్యానం తన పేరే అనేలా
చూస్తూనే మరోలాగా మారాలెలా
భూగోళం చేరేలా ఆకాశం దిగాలా
సందేహం సదా నాకు లోలోపలా
ముడిపడినా సరిపడునా
ఇరువురి సహవాసం జతపడునా
జగము ఇదేంటీ అనదు కదా
అయోమయం లో ఉన్నా అదో మాయగా 

తలపు తలుపు తెరిచానా స్వయానా
చినుకు చినుకై మెరిసా మనసులోనా
ఓ తడిలేని ఈ తేనెజల్లుల్లోనా
ఓ ఆనందమందుకున్నా
తడాబాటు చూస్తున్నా ఆలోచనగా
సతమతమౌతున్నా
Share This :sentiment_satisfied Emoticon