నీలోని సిలకమ్మ సాంగ్ లిరిక్స్ దిక్సూచి (2019) తెలుగు సినిమా


Album : Diksuchi

Starring: Dilip Kumar, Chandini
Music : Padmanav Bharadwaj
Lyrics-Sriram Tapasvi 
Singers :Harini 
Producer: Shailaja Samudrala, Narsimha Raju Raachuri
Director: Dilip Kumar Salvadi 

Year: 2019

English Script LYrics CLICK HERE


నీలోని సిలకమ్మ
ఏ కొమ్మ సిలకమ్మ

నవరంధ్రముల
గూటిలోనున్న
సిలకమ్మ
ఓరోరి జీవా
నీ శోకమేలా
కర్మానుసారం
స్థిత ప్రజ్ఞుడవరా
శివ లీల నీకు
దిక్సూచి లేరా
కర్తవ్యమెరిగీ
పయనించు నరుడా

నీలోని సిలకమ్మ
ఏ కొమ్మ సిలకమ్మ

నీ చెంత కొండంత
శివదేవుడున్నాడు
నీ వెంట ఆ శివుడు
ఓ దీపమయ్యాడు
చీకట్ల తెరలు
కరిగించినావూ
మజిలీల వలలూ
దాటొచ్చినావూ
శివలీల నీకు
దిక్సూచి కాగా
వసివాడిపోనీ
వెలుగందుకోరా

నీలోని సిలకమ్మ
ఏ కొమ్మ సిలకమ్మ

నీలోని సిలకమ్మ
ఏ కొమ్మ సిలకమ్మ
నవరంధ్రముల
గూటిలోనున్న సిలకమ్మ
సిలకెగిరి పోతే
ఓరోరి నరుడ
నీ తనువు కాదా
ఆ కాటి సమిధ
నీ ఆలు సుతులు
నీ వెంట రారూ
ఇది తెలిసియున్నా
నీ తపన పోదు

నీలోని సిలకమ్మ
ఏ కొమ్మ సిలకమ్మ
  
Share This :sentiment_satisfied Emoticon