కళాశాలలో... కళాశాలలో సాంగ్ లిరిక్స్ కొత్తబంగారు లోకం (2008) తెలుగు సినిమా


Album: Kotha Bangaru Lokam

Starring:Varun sandesh, Shwetha basu
Music:Micky J Mayer
Lyrics-Sreekanth addala
Singers :Chaitanya, Aditya Siddarth, Kranthi, Shahi Kiran
Producer:Dil raju
Director:Srikanth addala
Year:2008

English Script Lyrics Click Here
కళాశాలలో... కళాశాలలో...
కలలు ఆశలు కలిసిన ప్లేసులు
నవ్వులు పువ్వులు విరిసిన ఫేసులు
కలలు ఆశలు కలిసిన ప్లేసులు
నవ్వులు పువ్వులు విరిసిన ఫేసులు
పుస్తకమన్నది తెరిచే వేళా
అక్షరమెనుక దాక్కొని ఉంది
కళ్ళతొ వంతెన కడుతూఉంటే
దాటేటందుకు మతి పోతుంటే
కాదా మనసొక ప్రయోగశాల
కాదా మనసొక ప్రయోగశాల

కళాశాలలో... కళాశాలలో...
కళాశాలలో... కళాశాలలో...

సౌండ్ గురించి చదివాము
హార్ట్ బీట్ ఏంటో తెలియలేదు
లైట్ గురించి చదివాము
నీ కళ్ళ రిజల్టు తెలియలేదు
మాగ్నటిక్స్ చదివాము
ఆకర్షణేంటో తెలియలేదు
విద్యుత్ గురించి చదివాము
ఆవేశం ఏంటో తెలియలేదు
ఫిజిక్స్ మొత్తం చదివినా
అర్దం కాని విషయాలన్ని
నీ ఫిజిక్ చూసిన వెంటనె
అర్దం ఐపోయాయే

కళాశాలలో... కళాశాలలో...
కళాశాలలో... కళాశాలలో...

లోలకం లాగా ఊగుతూ సాగే 
మీ నడుములన్ని
స్క్రూగేజ్ తోనే కొలిచేయలేమా
గాలికే కందే మీ సుకుమార 
లేత హృదయాలు
సింపుల్ బాలన్స్ తూచేయలేదా
న్యూటను మూడో నియమం చర్య ప్రతిచర్య
మీ వైపు చూస్తూ ఉంది రోజు మేమేగా
మా వైపు చూడకపోతే చాలా తప్పేగా
క్లాసుల్లోకి మనసుల్లోకి ఎందులోకి వచ్చారే

పుస్తకమన్నది తెరిచే వేళా
అక్షరమెనుక దాక్కొని ఉంది
కళ్ళతొ వంతెన కడుతూఉంటే
దాటేటందుకె మతి పోతుంటే
కాదా మనసొక ప్రయోగశాల
కాదా మనసొక ప్రయోగశాల
కళాశాలలో... కళాశాలలో...
కళాశాలలో... కళాశాలలో...
a
Share This :sentiment_satisfied Emoticon