మది వెలిగే ఓం శక్తి సాంగ్ లిరిక్స్ శ్రీ రాజ రాజేశ్వరి (2001) తెలుగు సినిమా


Album : Sri Raja Rajeshwari

Starring:Ramya Krishnan, Ramki
Music : Deva
Lyrics-
Singers :Ks chitra
Producer: Pushpa Kandaswamy
Director: Bharati Kannan
Year: 2001
GET This Lyrics In :: తెలుగు స్క్రిప్ట్ 


ఈ లిరిక్స్ ఇంగ్లీష్ ఫాంట్స్ లో పొందండి :: ENGLISH SCRIPT


మది వెలిగే ఓం శక్తి 
మహమాతా జయమాతా
ఉదయగిరి శ్రీకాళీ 
ఉజ్జయిని మాంకాళి 
కొల్లూరు మూకాంబ 
కేదారం శ్రీ గౌరీ 
మాయవరం అభయాంబిక 

మధురలోన మీనాక్షి 
కాంచిపురం కామాక్షి 
కాశీ విశాలాక్షి 
తిరుపతి లో గంగమ్మ 
విజయవాడ దుర్గమ్మ 
శృంగేరీ శారదాంబ 
జగమేలే కమలాంబికా 

నాగాంబ యోగాంబ 
లలితాంబ జగదాంబ 
బాలాంబ నీలాంబ 
కనకాంబ శైలాంబ 
శివకాళీ నవకాళీ 
ఘనశూలీ శుభనీలి 
శ్రీదేవి భూదేవీ 
జయదేవి శివదేవి 
ఓంకారీ ఐంకారీ 
ఘ్రీంకారీ శ్రీంకారీ 
క్లీం కారీ సౌకారీ 
శాకారి నిరాకారీ
నా తల్లి నీవేనమ్మా 
వసుధా నీ దివ్య మహిమేనమ్మా 
రామలగూడెం వలువలతల్లి 
తల్లి కొల్లేరు పెద్దింట్లతల్లి 

పిఠాపురం పురుహూతిక 
లంకలోన శంకరీ 
మరిడి లోన మరిడేశ్వరీ 
కాష్మీరున సరస్వతీ
గయలో మంగళ గౌరీ 
ప్రయాగ లో మాధురేశ్వరి
సంతోషమొసగేటి సంతోషీ మాత 
మాండువ లో శృంఖలాంబ 
కౌంచనగరి చాముండి 
జొన్నవాడ కామాక్షి నా తల్లీ రావే 

జ్వాలాపురి వైష్ణవి 
కొల్హాపురి మహాలక్ష్మి 
కైలాస పార్వతి మైసూరు చాముండి 
ఆలంపూరు జోగులాంబ 
మహూరు ఏకవీర 
ఒడ్యానం గిరిజాంబ 
ద్రాక్షారం మాణిక్యాంబ 
విజయనగర పైడితల్లి 
కాళహస్తి యానంబ 
భీమవరం లోనున్న మావూళ్ళమ్మ 
పెంటపాడు పెంటమ్మ వరిగేడు దానమ్మ 
తాళ్ళ పూడి అమ్మ సొమాల అమ్మ 
శ్రీ శక్తి జయశక్తి శివశక్తి 
నవశక్తి భవశక్తి హరిశక్తి 
భైరవి శాంభవి 
జంబుకేశ్వరమందు 
అఖిలాండ ఈశ్వరీ
పట్టిన దెయ్యాన్ని వదిలించరావే 

ఓం శక్తి ఓం శక్తి 
మది వెలిగే ఓం శక్తి 
ఓం శక్తి ఓం శక్తి 
మము కాచే ఓం శక్తి 
రా శక్తి రా శక్తి రా శక్తి
రా శక్తి కాపాడ రా శక్తి 

భక్తులను కాచేటి కన్యాకుమారీ
తాడేపల్లి గూడెం మునుసూల అమ్మ 
నిడదవోలు లో ఉన్న కోట సత్తెమ్మ
ఉప్పలపాడు లోని ముత్యాలమ్మ నీవే 
రాయఘడ వెలసిన మత్స్య గౌరమ్మ 
దుర్గాపురి వెలయు చండీ మాతల్లీ 
ఆగేశ్వరి భాగేశ్వరి నాగేశ్వరి లోకేశ్వరి 
శ్రీశైలం వెలసిన భ్రమరాంబిక నీవే 
గౌరీశ్వరి భువనేశ్వరి జగదీశ్వరి పరమేశ్వరి 
సత్యవేడులోనున్న గంగమ్మ తల్లి 
రామేశ్వర నగరి పర్వత వర్ధి 
కాశీ నగరానా అన్నపూర్ణ తల్లి 
విశాఖపట్నాన కనకామాలక్ష్మి 
ఓరుగల్లులోనా సమ్మక్క సారక్క 
నా మదిలో కొలువున్న తల్లీ 
నువు కోపానా శివతాండవమాడ 
ఒకసారి రామ్మా.. 
  
ఓం శక్తి ఓం శక్తి 
మది వెలిగే ఓం శక్తి 
ఓం శక్తి ఓం శక్తి 
మము కాచే ఓం శక్తి 
రా శక్తి రా శక్తి రా శక్తి
రా శక్తి కాపాడ రా శక్తి 

నెల్లూరు లో ఉన్న ఇరుగాళా అమ్మావే 
అనకాపల్లి దైవం నూకాల అమ్మావే 
తారామామిడిలోని గుబ్బాల అమ్మవే
కృష్ణాపురంలోని మార్లమ్మ నీవే 
కావలి లో ఉన్న కలుగూళ్ళమ్మావే 
రాజమండ్రిలోన సావాలమ్మావే 
మాలపల్లి గూడెం కొండాలమ్మావే 
పాల్వంచ లోని పెద్దమ్మ నీవే 
అందరిని కాచేటి అంకాళమ్మా 
గంగానమ్మా తల్లి తులసి అమ్మా 
వేదపురి అమ్మావే లోకేశ్వరి అమ్మా 
పమ్మేరి అమ్మావే సత్యా అమ్మా 
నూకాలమ్మా ఏడు లోకాలమ్మా 
అమ్మ ముగ్గురమ్మల పోలు మూలపుటమ్మ 
మొక్కేము నీకమ్మ కాపాడమ్మా తల్లి 
చింతామణి అమ్మా కరుణించమ్మా 
మహిషాసుర మర్ధిని రమ్యకపర్ధిని 
ఆనంద వర్ధిని నీవేనమ్మా 
అక్కమ్మ రావే జక్కమ్మ రావే 
దెయ్యాన్ని పరిమార్చ మాయమ్మ రావే 

ఓం శక్తి ఓం శక్తి 
మది వెలిగే ఓం శక్తి 
ఓం శక్తి ఓం శక్తి 
మము కాచే ఓం శక్తి 
రా శక్తి రా శక్తి రా శక్తి
రా శక్తి కాపాడ రా శక్తి 

కులశేఖర పట్నాన ముత్యాల అమ్మావే 
కుర్తాళం శక్తి పరాశక్తి తల్లీ 
పాడేరులో వెలయు ఓదేకొండమ్మావే 
పాలకొల్లు దైవం దేశాలమ్మావే 
పోలవరం లోనా గండి పోచమ్మా 
లోవలో వెలసిన తలుపులమ్మ 
చినతిరపతినున్న కుంకుళ్ళ తల్లి 
రేలంగిలోనున్న చినమట్ల తల్లి 
దండగర్రలోని పోచాలమ్మా 
ఆసాన పల్లి మారెమ్మ నీవే 
కొమ్మర లోనీ పట్టలంకమ్మా 
కొల్లేరు లోనున్న పెద్దింట్లమ్మ 
భంభం అను నాదాలను 
ఢమరుకమని నినదించగ 
నాపాట వినగా వేగరా తల్లీ 
మన్ను ఇక మిన్నూ 
నీ కన్నుల అగ్ని రేఖ ఇక 
ఏకమ్ము కావా రావా మము బ్రోవా
నా ఆశ తీరా ఆకాశ వీధి 
దిగిరావే తల్లీ మమ్మే కాపాడ 
తీరాలి మొక్కే కోరిక తీర 
నీకన్న దిక్కూ మాకేది మాత 
శోకాలను చీకాకుల్ల పోకార్చగ 
నీకరుణను చేకూర్చగ అభయమ్మిడ 
త్వరితన రా తల్లీ 
మంచిని నయవంచన 
అదిరించెను బెదిరించెను
అది తుంచగ కరుణించగ 
ఇక పరుగున రా తల్లి 
వరమీయుము వరమీయుము 
రేణుక పరమేశ్వరి 
శ్రీ రాజ రాజేశ్వరి తల్లీ 
రక్కసులను నిర్జించిన 
నీ శూలం చేబూనీ
భూతాలను వర్జించగా రావే మరాళి 
మాయల్ని చిందాడ 
మహిని నిను కొండాడ
దెయ్యాల్ని దునుమాడ 
దేవతలే కొనియాడ 
ఆదరమే వర్షించ 
ఈ జగమే హర్షించ

రక్తాక్ష మర్ధిని రావే అమ్మ 
నువ్వు రావమ్మ రావే మా పోలేరమ్మ
నువు రావమ్మా రావే మా నూకాలమ్మ 
దర్శిపర్రున ఉన్న ముసలమ్మ తల్లీ 
దర్శనమీవమ్మా దయలేలే తల్లి 
వేడీ నిను వేడి నీ గుడిలో గుమి గూడీ 
కొలిచేమూ దయ వేడి కరుణించు కాపాలి 
శ్రీపతికి తోడైన శ్రీరంగ నాయకి 
వరమిచ్చే మాతల్లి శ్రీ లలితాంబ 
ఊరూర కొలువున్న కన్యకాపరమేశ్వరి 
జిల్లేళ్ళమూడి నూకాంబిక నీవే 
హస్తిని లో పోలేరమ్మ చాగల్లు పోలమ్మ 
మాధవరం లోని తొడుసులమ్మా 
కాపాడు ఈ పట్టి ఇక జాగు చేయక 
కనక దుర్గమ్మా కదలి రావమ్మా
అన్యాయం గెలవదులే 
గెలిచినాను నిలవదులే 
అమ్మా నీ శక్తొకటే లోకాన్ని గెలిచేది 
రావే అమ్మా రావే అమ్మా రావే అమ్మా 
అమ్మా అమ్మా అమ్మా అమ్మా అమ్మా  
Share This :sentiment_satisfied Emoticon