నేను - నా ప్రపంచం | సూక్తులు | కోట్స్ | Telugu Quotes | Aarde Lyrics Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label
uotes png, telugu quotes photos download, telugu quotes pinterest, telugu quotes parents, telugu quotes prema, telugu quotes painful moments in love, telugu quotes pictures, telugu quotes painful, pinterest telugu quotes, telugu quotes posters, telugu positive quotes, telugu powerful quotes, telugu philosophy quotes, telugu punch quotes, telugu proposal quotes, telugu philosophical quotes, telugu quran quotes, telugu quotes telugu quotes, telugu quotes life quotes, telugu quotes relationship, telugu quotes related to life, telugu quotes ringtones, telugu quotes relation, telugu quotes revenge, telugu romantic quotes, telugu rip quotes, telugu romantic quotesఎన్నో అందమైన కలలు మరెన్నో ఆశల వలలుతో 
నా మనసును నీ హృదయంతో ఆక్రమించుకున్నావు 
నీ రాకతో నేను అనే నా చిన్ని ప్రపంచం 
మనం అనే ప్రపంచంగా మారిపోయింది 
కాని ఆ ప్రపంచం ఎంతో  కాలం నిలవదు అని నాకు తెలీదు 
ఇప్పుడు మనం అనే ప్రపంచం కాలంతోపాటు గతించిపోయి 
చివరికి నా ప్రపంచం నేను అనే గాడాంధకారంగా మారిపోయింది 

-రామ్ పోతురాజు 


Get This Quote In English Scriptlugu quotes about love, telugu love quotes copy and paste, telugu movie quotes about love, love quotes telugu and english, telugu angry love quotes, telugu quotes about true love, telugu amma love quotes, telugu awesome love quotes, telugu love and trust quotes, sad quotes about love telugu, bible quotes about love telugu, telugu love quotes bangaram, telugu quotes on love breakup, telugu love quotes for boyfriend,

Share This :sentiment_satisfied Emoticon