జీవితం అంధకారం | కోట్స్ | Telugu Quotes | ప్రేమ కవిత్వం

label
uotes telegram channel, telugu quotes teachers day, telugu quotes text messages, telugu quotes to express love, telugu teacher quotes, telugu time quotes, telugu thanks quotes, telugu truth quotes, quotes telugu to english, telugu tree quotes, telugu motivational quotes text, telugu love quotes text, telugu life quotes text, telugu quotes ugadi, telugu quotes ugadi 2019, telugu understanding quotes, telugu unity quotes, telugu ultimate quotes, telugu quotes on unity in diversity, telugu quotesజీవితం అంధకారం అనే వలయంలో 
చిక్కుకున్నప్పుడు నీ వెలుగు కాంతి రేఖలు తో 
దారి చూపి వెనువెంటనే పాతాళం 
అనే విరహపు లోయలో విడిచి వెళ్ళవు చెలిGet This Quote In English Script  CLICK HEREGood Night Quotes

Love Quotes

Devotional Quotes


Share This :sentiment_satisfied Emoticon