వారి దేవుడా వారి దేవుడా సాంగ్ లిరిక్స్ రఘువరన్ BTECH (2015) తెలుగు సినిమా


Album:Raghuvaran B.Tech
Starring:Dhanush, Amala Paul
Music:Anirudh Ravichander
Lyrics-Ramajogayya Sastry
Singers :Hema Chandra; Ramajogyya Shastry
Producer:Dhanush
Director:Velraj
Year: 2015English Script Lyrics Click HERE

వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా
ఈ లైఫు చూడు మద్యల వారి దేవుడా
అదిరింది అన్ని వైపులా వారి దేవుడా
ఓ మై గాడ్ ఏంటి నువ్విలా వారి దేవుడా
చూస్తావు నన్ను విలన్లా వారి దేవుడా
జర దిల్ సే ఇనుకో నా గోల
వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా

ఆ ఆ ఇ ఈ అచ్చ తెలుగు
ఏ బీ సీ డీ ఇంగ్లీషు
అర్థం కాని లాంగ్వేజీలో
నా తలరాతె నాన్సెన్సు
భద్రంగా దా పెట్టుకో పెట్టుకో పెట్టుకోమంటూ
ఇవ్వవుగా ఏ గిప్టూ
నేనున్నా చెయ్ పట్టుకో పట్టుకో పట్టుకోమంటూ
వదలదుగా బ్యాడ్ లక్కు
ఓ పరమాత్మా
నీ సెల్ నిండా
నావే మిస్సుడు కాల్సు
ఒకసారీ పలకవుగా
పనిమాలా నన్నిట్టా పుట్టించేసి
ఓ గాడు నా సైడు
చూడనంటావేంటీ తప్పు కదా
వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవుడా వారి దేవుడా
వారి దేవ దేవుడా వారి దేవుడా

ఈ సుత్తి లైఫు
లైఫు లైఫు లైఫు లైఫు
ఈ సుత్తి లైఫు
లైఫు లైఫు లైఫు లైఫు
సుత్తి లైఫు చూదు మద్యల వారి దేవుడా
అదిరింది అన్ని వైపుల వారి దేవుడా
ఓ మై గాడ్ ఏంటి నువ్విలా వారి దేవుడా
చూస్తావు నన్ను విలన్లా వారి దేవుడా
జర దిల్ సే ఇనుకో నా గోల
Share This :sentiment_satisfied Emoticon